Modificarea Legii apelor trimisă la reexaminare

apa-rauPreşedintele României a semnat pe data de 1 aprilie cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii apelor nr. 117/1996 în scopul transpunerii în legislaţia internă a directivelor europene referitoare la lista substanţelor prioritare în domeniul apei.

În opinia Președintelui, însă, unele dintre dispoziţiile legii de modificare, în forma transmisă spre promulgare, aduc atingere principiului ierarhiei actelor juridice, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituţie, republicată, şi contravin normelor de tehnică legislativă instituite prin Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, art. I pct. 2 din legea transmisă la promulgare, respectiv art. 212 lit. d) din Legea nr. 117/1996, prevede posibilitatea actualizării periodice, prin hotărâre de Guvern, a Listei substanţelor prioritare în domeniul apei, prevăzute în anexa nr. 5 din aceeaşi lege, precum şi a normelor de calitate prevăzute la lit. b) din acelaşi act normativ. Plecând de la faptul că anexa nr. 5 face parte integrantă din Legea apelor nr. 117/1996, se constată că, practic, prin modificarea propusă prin legea transmisă la promulgare se prevede posibilitatea amendării dispoziţiilor unei legi prin hotărâre de Guvern, adică printr-un act juridic ce are forţă juridică inferioară legii. Drept urmare, se semnalează Parlamentului că dispoziţiile prevăzute la art. I pct. 2, respectiv cele ale art. 212 lit. d) din Legea nr. 107/1996 contravin principiului ierarhiei actelor normative, prevăzut la art. 1 alin. (5) din Constituţie, precum şi principiilor de elaborare a actelor normative, prevăzute de Legea nr.24/2000, republicată, potrivit cărora modificarea unui act normativ poate fi dispusă numai prin acte normative ulterioare de acelaşi nivel sau de nivel superior. De asemenea, se semnalează faptul că, potrivit art. 108 alin. (2) din Constituţie, hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor.

Prin urmare, în conformitate cu dispoziţiile constituţionale şi legale menţionate, se constată că, în ceea ce priveşte lista substanţelor prioritare în domeniul apei, atâta timp cât aceste substanţe sunt incluse în lege, actualizarea acestei liste (care, tehnic-legislativ înseamnă modificarea sau completarea acesteia) se poate face numai prin lege. Totodată, se consideră că raţiunea avută în vedere de iniţiatorul acestui proiect de act normativ – aceea că necesitatea unei transpuneri complete şi cu celeritate în legislaţia internă a directivelor europene referitoare la tematica menţionată este cel mai bine realizată prin hotărâre de Guvern – nu se poate constitui, sub nicio formă, într-o raţiune de încălcare a Legii fundamentale, atât Guvernul cât şi Parlamentul având, pe lângă obligaţia constituţională de a transpune legislaţia europeană în legislaţia internă, și pe aceea de a respecta principiile şi normele interne de elaborare a actelor normative.

Având în vedere considerentele expuse mai sus şi ţinând cont de competenţa exclusivă a Parlamentului, Președintele solicită reexaminarea legii.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close