Sinteze CC – februarie 2015

1. Procedură de legiferare. Tehnică legislativă. Ordonanţă de urgenţă. Aprobare

Decizia nr. 1 din 14 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 85 din 2 februarie 2015)

Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se fi nalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru fi nalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene

  • art. IV neconstituţional

2. Egalitate în drepturi. Neretroactivitatea legii. Antecontract de vânzare-cumpărare. Transfer de proprietate

Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014 (M.Of. nr. 101 din 9 februarie 2015)

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modifi care a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în admi- nistrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfi inţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  • art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte neconstituţională

3. Neretroactivitatea legii. Confiscare extinsă. Aplicare

Decizia nr. 11 din 15 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 102 din 9 februarie 2015)

Codul penal

  • art. 112¹ alin. (2) lit. a) neconstituţională

 

Deciziile sunt publicate in extras în Curierul Judiciar nr. 4/2015.
Rubrica de sinteze este realizată de Prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu și Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close