ICCJ a pronunțat două hotărâri prealabile pe Legea contenciosului administrativ

feature photo

În data de 11 mai 2015, ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie de contencios administrativ şi fiscal a admis două solicitări privind pronunțarea unor hotărâri prealabile privind interpretarea și aplicarea art. 3 și 23 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Decizia nr. 10/2015

Curtea a admis sesizarea formulată de CA București, secţia contencios administrativ şi fiscal şi stabileşte că:

Dispoziţiile art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ produce efecte şi în privinţa actelor administrative individuale emise în temeiul acestuia care, la data publicării  hotărârii judecătoreşti de anulare, sunt contestate în cauze aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Decizia nr. 11/2015

Curtea a admis sesizarea formulată de C.A. București, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi stabileşte că:

În interpretarea dispoziţiilor art. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 63 alin. (5) lit. e) şi art. 115 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) şi lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 123 alin. (5) din Constituţie, prefectului îi este recunoscut dreptul de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, în înţelesul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

— ♦ —
.

.
Cătălin-Silviu Săraru

Comentariul critic al deciziilor Curţii Constituţionale oferă o viziune pragmatică şi o legătură cu doctrina de drept intern şi comparat, şi jurisprudenţa instanţelor de contencios administrativ. Nevoia acestei lucrări a fost resimţită din cauza numărului mare al deciziilor pronunţate de Curtea Constituţională prin care s-au oferit viziuni şi interpretări nesupuse până în prezent vreunei analize ştiinţifice dintr-o perspectivă critică.

Pentru prima dată 235 de decizii ale Curţii Constituţionale având ca obiect prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt grupate pe tematici, analizate şi comentate, în scopul de a crea o privire de ansamblu asupra contenciosului constituţional în acest domeniu.

.

 

.

carte recomandata

.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close