Sinteze CC – martie 2015

1. Drept de proprietate. Expropriere. Dreaptă și prealabilă despăgubire

Decizia nr. 12 din 15 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 152 din 3 martie 2015)

Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, raportate la sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

  • art. 9 teza a II-a neconstituţională

2. Urmărirea penală. Administrarea probelor. Contradictorialitatea dezbaterilor. Rolul Ministerului Public

Decizia nr. 76 din 26 februarie 2015 (M.Of. nr. 174 din 13 martie 2015)

Codul de procedură penală

  • art. 374 alin. (7) teza a II-a neconstituţională

3. Drept de proprietate. Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor. Neretroactivitatea legii

Decizia nr. 13 din 15 ianuarie 20151 (M.Of. nr. 175 din 13 martie 2015)

Legea fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

  • art. 78 alin. (11 ) şi (13 ) neconstituţionale

O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014

  • art. 4 alin. (1) neconstituţional

4. Martor. Denunţător. Reducerea pedepsei. Egalitate de tratament a martorilor

Decizia nr. 67 din 26 februarie 2015 (M.Of. nr. 185 din 18 martie 2015)

Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor

  • art. 19 neconstituţional

5. Achiziţii publice. Procedură de atribuire contract. Contestaţie. Garanţie de bună conduită. Jurisdicţii speciale administrative. Acces liber la justiţie. Restrângerea exerciţiului unor drepturi

Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 188 din 19 martie 2015)

O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

  • art. 2712 alin. (1) şi (2) neconstituţional

Deciziile sunt publicate in extras în Curierul Judiciar nr. 5/2015.
Rubrica de sinteze este realizată de Prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu și Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu.

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close