Clauze opţionale ale contractului individual de muncă

feature photo

Avocat Dr. Carmen Nenu

Baroul Argeş

*Acest articol reprezintă un extras din lucrarea
Contractul individual de muncă

În conţinutul contractului individual de muncă pot fi prevăzute, pe lângă clauzele obligatorii ce constituie partea legală a acestuia, şi anumite clauze specifice, unele dintre acestea fiind reglementate chiar de Codul muncii, altele de legi speciale, cele mai multe fiind rezultatul necesităţii protejării contractuale a drepturilor anga­ja­torului, pe de o parte, şi ale salariatului, pe de altă parte, într-o piaţă a muncii deosebit de dinamică şi destul de puţin controlabilă.

În anumite cazuri, când angajarea se face în posturi foarte importante, negocierea unor astfel de clauze se prezintă ca un adevărat tur de forţe, în care ambele părţi implicate uzează de toate armele pe care le au în scopul protejării intereselor lor faţă de riscurile potenţiale ce ar putea să apară pe parcursul sau după încetarea contractului individual de muncă. De cele mai multe ori însă, aşa cum o dove­deşte practica, angajatorii, în dorinţa de a-şi lua măsuri de sigu­ranţă, recurg la negocierea unor clauze care nu rezolvă în fapt problema siguranţei şi stabilităţii relaţiilor individuale de muncă. În considerarea celor expuse, ne propunem o analiză succintă a unora dintre clauzele opţionale cel mai adesea menţionate în conţinutul contractelor individuale de muncă.

Clauze specifice prevăzute de Codul muncii

Codul muncii enumeră cu titlu exemplificativ în conţinutul art. 20 patru cauze specifice ce pot fi negociate de către părţi şi stipulate în contractul individual de muncă. Doar trei dintre acestea îşi găsesc şi o reglementare conceptuală în lege, cea de-a patra, şi anume aceea cu privire la formarea profesională, nefiind prezentată ca un concept. Codul muncii alocă însă un întreg titlu formării profesionale, ceea ce creează premisele stabilirii unor clauze care să aibă un asemenea obiect.

Contractul individual de muncă

Autor: Carmen Nenu

Editura C.H. Beck, 2014

Clauzele contractuale materializează acordul de voinţă al părţilor contractante, cu respectarea dispoziţiilor imperative ale legii.
Din colecţia Praxis

 • Clauza de neconcurenţă
 • Clauza de mobilitate
 • Clauza de confidenţialitate
 • Clauza cu privire la formarea profesională

Alte clauze opţionale ce se pot stipula în conţinutul contractului individual de muncă

În cuprinsul contractului individual de muncă mai pot fi prevăzute şi alte clauze specifice, prin care să se materializeze acordul de voinţă al părţilor contractante, cu respectarea dispoziţiilor imperative ale legii, unele dintre ele fiind prevăzute în legi speciale, altele fiind evidenţiate de doctrină sau de practica judiciară sau administrativă. Dintre acestea enumerăm:

 • Clauza de performanţă
 • Clauza privind drepturile de proprietate intelectuală
 • Clauza de stabilitate
 • Clauza de prelungire
 • Clauza de obiectiv sau de rezultat
 • Clauza de conştiinţă
 • Clauza de risc
 • Clauza de delegare de atribuţii
 • Clauza penală (în favoarea salariatului sau în favoarea angajatorului)

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close