Plagiatul, copierea şi prezentarea operei însuşite

feature photo

Avocat Dr. Lucian-Traian Poenaru

 

Avocat în Baroul București
Colaborator al Facultății de Drept, Universitatea din București,
conducător de seminare, Dreptul Proprietății Intelectuale

.

*Acest articol reprezintă un extras din lucrarea
Protecția dreptului de autor în dreptul penal

 

Atribuirea calităţii de autor prin prezentarea operei însuşite

Prezentarea operei însuşite ca o creaţie intelectuală proprie completează sensul comun al noţiunii de plagiat. Potrivit textului, fapta de însuşire a operei devine sancţionabilă prin mijloace penale doar în momentul în care opera însuşită este prezentată către public ca o creaţie intelectuală aparţinând făptuitorului.

Aşadar, cel puţin la o primă vedere, legiuitorul nu a fost interesat să sancţioneze orice faptă prin care o persoană uzurpă total sau parţial o operă, ci a urmărit sancţionarea prin mijloace penale (tot) a situaţiei în care are loc o încălcare a conţinutului unui drept de autor.

Desigur, analizând conţinutul dreptului de autor, se va vedea că acesta are un drept patrimonial exclusiv de a autoriza ori interzice comunicarea publică a operei, prin orice mod. Şi, deoarece comunicarea publică a unei opere este deja sancţionată prin mijloace penale, la fel cum este sancţionată şi reproducerea unei opere, ne întrebăm de ce este interesat dreptul penal (şi) de plagiat.

Dezbaterile doctrinare din România referitoare la plagiat au apărut după anul 2007 şi am observat, pe de o parte, că, deşi plagiatul ideilor nu reprezintă o încălcare a drepturilor intelectuale, acesta poate fi considerat lipsit de etică ori contrar normelor de bună conduită în activitatea de cercetare – dezvoltare, stabilind, pe de altă parte, că plagiatul reprezintă fraudă, nu numai în ştiinţă, ci şi în domeniul literar şi artistic.

Dacă ideile au fost exprimate într-o formă originală, plagiatul devine astfel de fraudă care va putea fi sancţionată atât social, cât şi prin Legea dreptului de autor şi, de ce nu, prin mijloacele penale stabilite de această lege specială cu dispoziţii penale.

Şi pentru că stigmatizarea socială pentru plagiat nu a fost niciodată suficientă pentru a sancţiona astfel de fapte, sancţiunile instituţionale observăm că încep să fie din ce în ce mai prezente în peisajul actual, încercând să arate modul (corect) în care trebuie să fie sancţionaţi cei vinovaţi.

Cu toate acestea, legile privind dreptul de autor continuă să nu se ocupe cu noţiunea de „plagiat”, deşi, cel puţin la o primă vedere, se are în vedere acelaşi concept general de „originalitate”. Dar plagiatul rămâne în acelaşi timp şi o judecată morală realizată de către cititor, incluzând o varietate de criterii extra-textuale care constituie contextul estetic, instituţional şi cultural despre realizarea şi receptarea operei.

În acest context, definiţiile plagiatului pot cuprinde atât elemente sociale, cât şi juridice, cum ar fi frauda, reaua credinţă, furtul prin copiere, însuşirea calităţii de autor sau chiar lipsa talentului de a deveni autor.

Singurul element pe care plagiatul îl are în comun cu dreptul de autor este copierea. Este vorba de acele situaţii în care totalitatea sau o parte a operei este reprodusă, însă copierea vizează numai expresia operei, iar nu ideea. În acest context, jurisprudenţa în sistemul de common law a stabilit că nu interesează că anumite elemente (dintr-o carte) au fost copiate, deoarece acestea erau la un grad prea mare de generalitate şi abstractizare pentru a se califica la protecţia prin copyright: acestea erau idei, iar nu expresia ideilor.

Diferenţa dintre plagiat şi copiere (ca încălcare a dreptului de autor) rezultă din chiar elementele care sunt preluate. În cuvinte simple, dacă sunt preluate idei, concepte dintr-o operă vorbim de plagiat, iar dacă se preia expresia în care au fost încorporate ideile, va fi o reproducere a operei. În acest context, dispoziţiile Legii nr. 206/2004 amintite mai sus care definesc plagiatul par să aibă sens.

Protecția dreptului de autor în dreptul penal

Autor: Lucian-Traian Poenaru

Editura C.H. Beck, 2015

Analiza incriminărilor din legea specială a dreptului de autor este esenţială pentru înţelegerea instituţiilor şi pentru stabilirea unor norme de sancţionare adaptate realităţilor vremii.
Din colecţia Științe penale

Cu toate acestea, reproducerea şi plagiatul nu implică numai copierea operei. Cu toate că vinovăţia sub forma intenţiei este prezentă la ambele fapte prin care are loc reproducerea operei, în cazul plagiatului există şi o intenţie ulterioară a făptuitorului pentru copierea operei, şi anume intenţia de a pretinde calitatea de autor.

Desigur, o astfel e intenţie rezulta în mod clar la infracţiunea de însuşire a calităţii de autor al unei opere, aşa cum aceasta era stabilită în forma Legii nr. 8/1996, anterioară modificărilor de la 1 februarie 2014.

Intenţia de a-şi atribui calitatea de autor al operei reproduse este menţinută de legiuitor prin modalitatea normativă actuală a prezentării operei însuşite drept o creaţie intelectuală proprie. Prezentarea operei însuşite este un element esenţial pentru caracterizarea faptei de reproducere drept plagiat, descoperind ceea ce doctrina numeşte în această materie, „plagiatul ca şi fraudă”.

Concluzii

Infracţiunea din actualul art. 141 din Legea nr. 8/1996 pare că a dorit să sancţioneze în continuare atribuirea incorectă a operei unui alt autor din moment ce sancţionarea penală a faptei intervine (tot) atunci când are loc o atribuire incorectă a calităţii de autor.

Ceea ce nu a reuşit însă legiuitorul a fost să definească în termeni clari noţiunea de „plagiat” şi sancţiunile penale aplicabile aceste fapte. După părerea noastră, nu este suficientă transpunerea în legea specială cu dispoziţii penale a termenului de „însuşire” pentru a descrie o faptă săvârşită asupra unui bun mobil incorporal.

În materie penală, „însuşirea” este legată întotdeauna de uzurparea unui bun mobil şi dispunerea de el ca propriul bun, ceea ce presupune o deposedare, o luare a respectivului bun şi trecerea lui într-un alt patrimoniu.

În materia dreptului de autor, existenţa unor mijloace de sancţionare (chiar şi prin mijloace penale) a nesocotirii dreptului moral la paternitatea operei ar fi fost suficientă pentru a anihila actele de plagiat, din moment ce astfel de drepturi morale sunt stabilite pentru a proteja interesele ne-economice ale autorului şi sunt perpetue.

În fine, definirea plagiatului drept „furt” nu ar trebui să se materializeze într-o incriminare în acest sens. În alte cuvinte, „furtul intelectual” ar trebui să rămână o metaforă pentru a descrie (doar) strategia acelor „jucători” interesaţi de respectarea regulilor privind dreptul de autor care doresc să limiteze fenomenul copierii ilegale ori falsei însuşiri a calităţii de autor al unei opere.

Suntem însă convinşi că noţiunea de „însuşire” în această materie trebuie privită flexibil şi nu trebuie echivalată prin raportare strictă la bunurile mobile. Lăsând la o parte deficienţele de redactare ale actualului text de lege, suntem de părere că voinţa legiuitorului a fost de a proteja în continuare dreptul moral al autorului la paternitatea operei, de vreme ce însuşirea are drept condiţie esenţială „prezentarea operei însuşite ca o creaţie intelectuală proprie”.

Faţă de modul în care a fost definită noţiunea de „plagiat” în legislaţie, considerăm că această faptă nu poate fi sancţionată în orice situaţie prin mijloace penale. De fapt, şi legiuitorul penal a ales să incrimineze doar acel plagiat „grosolan”, în care făptuitorul se poartă ca un autor şi îşi arogă în parte sau în totalitate drepturile asupra operei unui alt autor.

Restul este blamabil din punct de vedere academic şi va constitui în orice caz abatere gravă de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, potrivit dispoziţiilor legale.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close