Astăzi a intrat în vigoare Regulamentul european în materie de succesiuni şi moşteniri

feature photo

La 4 iulie 2012 a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor.

Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. L 201 din 27 iulie 2012.

Regulamentul se aplică de la 17 august 2015, cu excepția articolelor 77 și 78, care se aplică de la 16 ianuarie 2014, precum și a articolelor 79, 80 și 81, care se aplică de la 5 iulie 2012.

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică succesiunilor persoanelor care au decedat începând cu data de 17 august 2015, permițând însă alegerea legii aplicabile moștenirii, în temeiul dispozițiilor regulamentului, chiar înainte de această dată.

Regulamentul se aplică succesiunilor privind patrimoniile persoanelor decedate.

Regulamentul nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă.

Sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament:

(a) statutul persoanelor fizice, precum și relațiile de familie și relațiile care, în conformitate cu legea care le este aplicabilă, sunt considerate ca având efecte comparabile;
(b) capacitatea juridică a persoanelor fizice, fără a aduce atingere articolului 23 alineatul (2) litera (c) și articolului 26;
(c) chestiunile referitoare la dispariția, absența sau moartea prezumată a unei persoane fizice;
(d) chestiunile legate de aspectele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale și de aspectele patrimoniale ale relațiilor care sunt considerate, în conformitate cu legea care le este aplicabilă, ca având efecte comparabile cu cele ale căsătoriei;
(e) obligațiile de întreținere, altele decât cele pentru cauză de moarte;
(f) condițiile de formă ale dispozițiilor privind aspecte patrimoniale pentru cauză de moarte întocmite în formă verbală;
(g) drepturile de proprietate și bunurile constituite sau transferate altfel decât prin succesiune, de exemplu prin liberalități, prin proprietatea comună căreia i se aplică dreptul partenerului supraviețuitor, prin planurile de pensii, prin contractele de asigurare și acordurile similare, fără a aduce atingere articolului 23 alineatul (2) litera (i);
(h) chestiunile reglementate de dreptul societăților comerciale și al altor organisme, constituite ca persoane juridice sau nu, cum ar fi clauzele incluse în actele constitutive și în statutele societăților comerciale și al altor organisme, constituite ca persoane juridice sau nu, care stabilesc ce anume se va întâmpla cu acțiunile în cazul decesului membrilor acestora;
(i) dizolvarea, expirarea duratei și fuzionarea societăților comerciale și a altor organisme, constituite ca persoane juridice sau nu;
(j) constituirea, administrarea și dizolvarea trusturilor;
(k) natura drepturilor reale; și
(l) orice înscriere într-un registru al drepturilor de proprietate asupra unor bunuri imobile sau mobile, inclusiv cerințele legale pentru o astfel de înscriere, precum și efectele înregistrării sau ale lipsei înregistrării unor astfel de drepturi într-un registru.

Regulamentul nu aduce atingere competenței autorităților statelor membre în materie succesorală.

A se vedea şi DAN ANDREI POPESCU, GHID de drept internațional privat în materia succesiunilor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close