Anunţ privind candidatura la postul de expert anticorupţie

feature photo
Anunţ privind candidatura la postul de expert anticorupţie
– Secretariatul RAI –
(Iniţiativa Regională Anticorupţie)
Termen-limită pentru depunere candidaturi: 13.09.2015, 23:59 (GMT +02:00).
Locaţie: Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina.
Prezentare post: expertul anticorupţie este responsabil în cadrul Secretariatului RAI cu furnizarea expertizei legale în materia prevenirii şi combaterii corupţiei în beneficiul Şefului Secretariatului RAI, Preşedintelui RAI şi Comitetului Coordonator al Iniţiativei.
Expertul anticorupţie dezvoltă şi elaborează propuneri de proiecte, participă la implementarea, monitorizarea şi raportarea acestora, în coordonarea Şefului Secretariatului.
De asemenea, oferă suport de specialitate şi administrativ Şefului Secretariatului, participă şi organizează reuniuni cu parteneri RAI şi donatori. Poate fi desemnat Şef adjunct al Secretariatului.
Condiţiile pentru ocuparea postului de expert anticorupţie sunt următoarele:
a) Să fie cetăţean al unui stat membru RAI, inclusiv România (cu precizarea că, potrivit principiului rotaţiei, Bulgaria, Macedonia şi Moldova nu pot candida pentru aceste alegeri);
b) Să fie absolvent cu studii superioare într-un domeniu relevant pentru misiunea anticorupţie a Secretariatului;
c) Să aibă cel puţin 5 ani experienţă profesională în domeniul juridic, aplicarea legii sau alte domenii legate de combaterea corupţiei;
d) Să fie familiarizat cu regulile şi standardele anticorupţie ale ONU, OECD, Comisiei Europene şi ale Consiliului Europei;
e) Cunoştinţe şi experienţă în relaţia cu organizaţii naţionale şi internaţionale implicate în activităţi anticorupţie;
f) Excelente cunoştinţe de limbă engleză – scris şi vorbit – şi cel puţin a unei alte limbi din regiune;
g) Cunoscător în utilizarea şi aplicarea tehnologiei informaţiei;
h) Abilităţi organizatorice, să aibă iniţiativă şi disponibilitate de sprijinire a şefului Secretariatului RAI;
i) Să aibă experienţă şi abilităţi de a lucra într-un mediu solicitant şi cu respectarea unor termene stricte.
Transmitere candidatură: persoanele interesate transmit un CV şi o scrisoare de intenţie până la data indicată, la adresele de e-mail ddubravica@rai-see.org şi rcotici@rai-see.org.
Condiţii contractuale: expertul va începe efectiv activitatea din data de 12.10.2015 sau mai devreme, dar nu mai târziu de 3 săptămâni de la alegerile derulate de către Comitetul Coordonator.
Mandatul expertului anticorupţie este de 2 ani, putând fi reînnoit prin decizie a Comitetului Coordonator al RAI.
RAI oferă un pachet de compensaţii comparabil cu cel oferit de alte organizaţii internaţionale. Sunt oferite fonduri pentru relocare şi cazare la Sarajevo. Expertul beneficiază, de asemenea, de asigurare medicală.
 
 
Elemente de istoric referitoare la RAI
Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) a fost iniţial constituită în februarie 2000 la Sarajevo ca Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de Stabilitate (SPAI) în scopul redresării corupţiei, una dintre cele mai dificile probleme în dezvoltarea ţărilor Europei de sud-est.
 
Din 9 octombrie 2007, printr-o decizie a ţărilor membre, aprobată la cea de-a 11-a Întâlnire a Grupului la Podgorica, Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de Stabilitate (SPAI) a devenit Iniţiativa Anticorupţie Regională (RAI), în urma transformării Pactului de Stabilitate pentru Europa de sud-est în Consiliul Regional de Cooperare (RCC).
 
Ţări membre: În prezent, Iniţiativa conţine 9 state membre din regiune: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, FRI Macedonia, R. Moldova, România şi Serbia şi Muntenegru, plus un observator – Misiunea ONU în Kosovo.
 
Ţări susţinătoare: statele membre UE, SUA, Canada, Elveţia, Japonia, Norvegia, Federaţia Rusă, Slovacia, Turcia. Principalul donator al Iniţiativei sunt Statele Unite ale Americii prin USAID şi ABA CEELI.
 
Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea în lupta împotriva corupţiei prin Iniţiativa Anticorupţie pentru sud-estul Europei a fost deschis pentru semnare şi ratificare de către ţările membre SPAI în cadrul Întrunirii SEECP la Zagreb, 13 aprilie 2007. Semnând Memorandumul, statele au asigurat susţinerea financiară a Secretariatului de la Sarajevo a Iniţiativei Anticorupţie prin aducerea unei contribuţii financiare anuale şi au decis pentru prima dată să propună un Preşedinte al Iniţiativei din regiune. A fost un pas clar următor spre o conducere şi o proprietate regională deplină a Iniţiativei Anticorupţie, demonstrând astfel implicarea ţărilor din Europa de sud-est în lupta împotriva corupţiei.

Memorandumul de Înţelegere a fost aprobat de România prin Hotărârea Guvernului nr. 965/22.08.2007 (actul a intrat în vigoare la data de 31 august 2007). Contribuţia financiară a României este de 24.000 de euro şi se suportă anual din bugetul Ministerului Justiţiei, conform prevederilor Hotărârii de Guvern.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close