Sinteze CC – mai-iunie 2015

1. Act administrativ. Acces liber la justiţie. Control judecătoresc al actelor administrative

Decizia nr. 136 din 10 martie 2015 (M.Of. nr. 315 din 8 mai 2015)

O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

  • art. 5 alin. (7) neconstituţional

2. Arestare preventivă. Prelungire. Drept la apărare. Pierdere drept procesual

Decizia nr. 336 din 30 aprilie 2015 (M.Of. nr. 342 din 19 mai 2015)

Codul de procedură penală

  • art. 235 alin. (1) neconstituţional

3. Hotărâre a Senatului. Procedură de adoptare. Majoritate. Respectarea deciziilor Curţii Constituţionale. Cerere de urmărire penală a unui membru al Senatului

Decizia nr. 341 din 6 mai 2015 (M.Of. nr. 344 din 19 mai 2015)

Dispoziţiile Hotărârii Senatului nr. 32 din 25 martie 2015 prin care Senatul constată că nu au fost întrunite condiţiile cerute de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi de art. 173 din Regulamentul Senatului, pentru a încuviinţa reţinerea şi arestarea preventivă a unui senator neconstituţionale

4. Acces la justiţie. Drept de apel. Egalitate de tratament juridic. Drepturile inculpatului, ale persoanei vătămate, ale părţii civile și ale părţii responsabile civilmente

Decizia nr. 235 din 7 aprilie 2015 (M.Of. nr. 342 din 19 mai 2015)

Codul de procedură penală

  • art. 484 alin. (2) şi art. 488 neconstituţionale

5. Egalitate în drepturi. Persoane arestate preventiv. Vizite intime

Decizia nr. 222 din 2 aprilie 2015 (M.Of. nr. 380 din 2 iunie 2015)

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  • art. 69 alin. (1) lit. b) şi art. 110 alin. (1) lit. b) neconstituţionale

6. Notari. Autentificare acte juridice. Legalizare traduceri. Respectare cu bună-credinţă a tratatelor internaţionale

Decizia nr. 195 din 31 martie 2015 (M.Of. nr. 396 din 5 iunie 2015)

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

  • art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua neconstituţională

7. Arest la domiciliu. Durata maximă. Restrângerea exerciţiului unor drepturi

Decizia nr. 361 din 7 mai 2015 (M.Of. nr. 419 din 12 iunie 2015)

Codul de procedură penală

  • art. 222 neconstituţional
  • art. 218-221 şi art. 241 alin. (11 ) lit. a) constituţionale

8. Suspendare din funcţie. Personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorești. Egalitate de tratament juridic

Decizia nr. 270 din 23 aprilie 2015 (M.Of. nr. 420 din 12 iunie 2015)

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

  • art. 48 alin. (1) lit. a) neconstituţională

9. Plângere penală. Suspendare din funcţie. Drept la muncă. Principiul proporţionalităţii

Decizia nr. 279 din 23 aprilie 2015 (M.Of. nr. 431 din 17 iunie 2015)

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

  • art. 52 alin. (1) lit. b) neconstituţională

10. Statutul funcţionarilor publici. Drept la muncă. Ordonanţe de urgenţă. Afectarea drepturilor fundamentale

Decizia nr. 351 din 7 mai 2015 (M.Of. nr. 433 din 17 iunie 2015)

Dispoziţiile O.U.G. nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici neconstituţionale

Deciziile sunt publicate in extras în Curierul Judiciar nr. 8/2015.
Rubrica de sinteze este realizată de Prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu și Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close