Curierul Judiciar nr. 8/2015

Numărul din luna august al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de dr. Gabriela Zanfir și are ca subiect de analiză cauza Delfi c. Estoniei care ridică problema răspunderii portalurilor online de știri pentru comentariile postate de cititori. Întrebările care au făcut obiectul acestei primei cauze aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului chemată să examineze spinosul raport dintre libertatea de exprimare, discursul anonim pe Internet şi rolul pe care un portal de ştiri îl joacă în acest scenariu au fost: Este un portal de ştiri pe Internet responsabil pentru repararea prejudiciului cauzat unei persoane de comentariile postate anonim de cititorii săi? Poate fi considerat un portal online de ştiri ca având aceleaşi obligaţii precum un editor media clasic? Se poate considera că o eventuală răspundere a portalului de ştiri începe chiar înainte de publicarea comentariilor? Este efi cient pentru persoana ale cărei drepturi ale personalităţii au fost lezate să solicite repararea prejudiciului de la utilizatorul-autor al unui comentariu defăimător?

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internaţională corespunzătoare lunii iunie 2015 aduc în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internaţional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof. Bogdan Aurescu.

Dreptul afacerilor

Articolul Regimul juridic al contractului de comision în lumina noului Cod civil, semnat de lector univ. dr. Andreea-Teodora Stănescu, propune spre analiză contractul de comision sub toate aspectele sale: sediul materiei, aspecte de drept tranzitoriu, calificarea unui contract drept contract de comision, părțile, încheierea contractului, caractere juridice, efecte, răspunderea fundamentată pe nerespectarea contractului și încetarea contractului.

Articolul Particularităţi ale contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, semnat de drd. Laura-Valeria V. Malinetescu, îşi propune într-o primă fază să realizeze o scurtă şi punctată analiză juridică a contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale care stau la baza derulării relaţiilor contractuale – motoare ale sistemului de asigurări sociale de sănătate – în raport cu contractul de furnizare astfel cum acesta este definit şi reglementat prin noul Cod civil5, şi a instituţiilor juridice – cesiunea de creanţă şi ipoteca asupra creanţelor, pentru ca ulterior să se poată concluziona cu privire la opozabilitatea acestora în faţa caselor de asigurări de sănătate.

Drept privat

Articolul Consideraţii privind calitatea procesuală în litigiile dintre consumatori și profesioniști, semnat de lector univ. dr. Mădălina Dinu, relevă faptul că specificul litigiilor ce implică profesioniştii a determinat adoptarea de către legiuitor a unor reguli procedurale specifice privitoare la calitatea procesuală activă ori pasivă. Aceste reguli speciale sunt în realitate derogări de la aspectele legale în litigiile ce nu implică profesionişti şi au ca efect posibilitatea introducerii unor acţiuni cu un cadru procesual extins, o extindere a efectelor hotărârii judecătoreşti în cadrul acţiunilor colective, facilităţi în ceea ce priveşte taxele judiciare de timbru, respectiv un regim derogator în privinţa cheltuielilor de judecată.

Drept public

Articolul Diplomaţia parlamentară în statele membre ale Uniunii Europene. Aspecte de drept comparat, semnat de dr. Marian Enache, oferă o analiză detaliată a conceptului de diplomație parlamentară ca instrument principal de înfăptuire a relaţiilor internaţionale ce reprezintă ansamblul mijloacelor şi activităţilor specifice utilizate de un stat pentru realizarea politicii externe. Articolul cuprinde și o analiză comparativă între diplomația parlamentară și cea guvernamentală prin evidențierea avantajelor, criticilor sau a capcanelor pe care le presupune diplomația parlamentară. Nu în ultimul rând, analiza de drept comparat la nivelul statelor Uniunii Europene constituie un punct de interes major pentru cititor.

Drept penal

Articolul Excesul neimputabil și circumstanţa atenuantă a provocării, semnat de conf. univ. dr. Cristina Rotaru, tratează problema supusă discuție din punct de vedere jurisprudențial, fiind supuse analizei numeroase hotărâri ale instanțelor din România.  În practica judiciară se reţine de multe ori incidenţa textului privind circumstanţa atenuantă a provocării prin invocarea faptului că atacul nu prezenta un pericol grav pentru valorile ocrotite sau a faptului că atacul nu mai era unul actual, fără a se face o analiză a valorii ameninţate şi a celei lezate, a aspectului dacă atacul mai era unul în desfăşurare sau unul consumat.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CJUE, IPI – mai-iunie 2015.

În cadrul rubricii Instrumente, conf. univ. dr. Titus Corlățean face o incursiune în jurisprudența CEDO, cu accent asupra executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului privind România în materia imobilelor naţionalizate, fiind supuse analizei cauzele: Brumărescu contra România, Maria Atanasiu și alţii contra României, Preda și alţii contra României.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close