Carta interprofesională între judecători, procurori şi avocaţi

intelegereCarta a fost semnată în cadrul conferinței „Dialogul interprofesional între judecători, procurori şi avocaţi – necesitate în consolidarea Justiţiei în societatea democratică în România” care a avut loc la București în data de 23 septembrie 2015.

Cu ocazia a 25 de ani de reformă a sistemului judiciar de la Revoluţia din decembrie 1989, moment istoric crucial pentru intrarea României într-o nouă etapă, aceea a construirii unei societăţi democratice

Statul de drept şi justiţia
1. Autoritatea judecătorească din România constituie una din cele trei autorităţi care asigură consolidarea statului de drept român, prin respectarea supremaţiei legii şi aplicarea acesteia cu independenţă, imparţialitate, responsabilitate şi eficienţă în toate fazele procedurii.

2.Independenţa şi imparţialitatea judecătorilor sunt principii constituţionale fundamentale ale funcţionării Justiţiei.

3. În statul de drept român, procurorii se bucură de independenţă, dar şi de stabilitate în asigurarea atribuţiilor specifice ce le revin, aceste principii, reprezentând garanţii pentru o justiţie imparţială şi efectivă, ceea ce asigură protejarea intereselor publice, dar şi private ale justiţiabililor în cauză.

4. Totodată, în statul de drept român, avocaţii au un rol semnificativ în asigurarea aplicării legii, respectului drepturilor şi garanţiilor fundamentale ale justiţiabililor.

5. Judecătorii, procurorii şi avocaţii români în cadrul procedurii judiciare au atribuţii distincte şi complementare, reprezentând o garanţie necesară pentru o Justiţie echitabilă, imparţială şi eficientă.

6. Dialogul interprofesional continuu între judecătorii, procurorii şi avocaţii români are loc pe baza unor principii şi valori etice comune, ca respectul faţă de lege, secretul profesional, integritatea şi respectul faţă de justiţiabili, competenţă profesională, echitate, precum şi respect reciproc.

Specificul funcţiilor
7. Rolurile judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români în cadrul procedurii judiciare sunt diferite, dar dialogul interprofesional al acestora în exercitarea atribuţiilor specifice în cadrul procedurii judiciare este necesar să aibă loc în scopul protecţiei drepturilor
2 omului şi să asigure garanţia că sistemul judiciar român funcţionează transparent şi eficient.

8. Judecătorii, procurorii şi avocaţii români îşi desfăşoară activitatea pentru binele comun al societăţii democratice din România, asigurând justiţiabililor garantarea drepturilor şi libertăţilor lor sub toate aspectele, atât prin legile naţionale, cât şi prin Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale
ale Omului şi Tratatele Comunitare.

9. Acţiunea şi conduita judecătorului, procurorului şi avocatului român trebuie să asigure, în consolidarea complementarităţii funcţiilor fiecăruia, încredere justiţiabilului cu privire la obiectivitatea actului de justiţie.

10. Judecătorii, procurorii şi avocaţii români sunt independenţi în activitatea exercitată de fiecare, aşa încât în ochii justiţiabililor şi ai societăţii, ca întreg nu trebuie să existe nicio suspiciune a vreunei ingerinţe între aceştia sau vreo confuzie între cele trei profesii.

11. Statutul judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români este garantat prin lege, ceea ce creează exigenţe şi garanţii similare sub aspectul condiţiilor de recrutare, formare şi dezvoltarea carierei.

Etica şi deontologia judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români
12. Judecătorii, procurorii şi avocaţii români trebuie să fie persoane cu o integritate şi competenţă profesională deosebite.

13. Judecătorii, procurorii şi avocaţii români trebuie să aibă o conduită de abţinere faţă de a face comunicări publice cu privire la cauzele lor, cu respectarea principiilor ce guvernează fiecare profesie.

14. Judecătorii, procurorii şi avocaţii români au obligaţia de a cunoaşte normele etice care guvernează funcţia celuilalt, ceea ce conduce la creşterea înţelegerii şi respectului pentru atribuţiile celuilalt, contribuind la garantarea unui dialog interprofesional adecvat între cele trei profesii.

Formarea judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români
15. Încrederea în Justiţia din România trebuie asigurată prin dezvoltarea continuă a aptitudinilor profesionale ale judecătorilor,
3 procurorilor şi avocaţilor români, ceea ce conduce la creşterea calităţii actului de judecată în ansamblul său.

16. Formarea judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români presupune nu numai însuşirea şi dezvoltarea aptitudinilor profesionale necesare accesului în cadrul profesiilor, dar şi o formare permanentă de-a lungul carierei.

17. Organizarea şi desfăşurarea unei formări comune pentru judecătorii, procurorii şi avocaţii români pe teme de interes comun contribuie la realizarea unei justiţii de cea mai înaltă calitate.

18. Formarea comună a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români prin modalităţi diverse, respectiv proiecte, conferinţe, dezbateri juridice comune constituie o bază solidă pentru o cultură juridică comună, în spiritul valorilor democratice ale justiţiei europene, asigurând consolidarea dialogului interprofesional.

Dialogul interprofesional continuu între judecătorii, procurorii şi avocaţii români şi cooperarea internaţională
19. Elaborarea şi modificarea legilor în domeniul justiţiei presupune intensificarea nivelului dialogului interprofesional între judecătorii, procurorii şi avocaţii români la nivel instituţional, în procedura consultării şi redactării dispoziţiilor legale, reprezentativităţii în faţa autorităţii legiuitoare naţionale, în cadrul dezbaterilor parlamentare naţionale, precum şi în cadrul reuniunilor internaţionale ale organismelor, organizaţiilor internaţionale, în domeniul judiciar, asigurând în acest mod consistenţă procesului de consolidare a Justiţiei.

20. În desfăşurarea procedurilor judiciare este necesar ca judecătorii să asigure în realizarea asigurării respectării principiului egalităţii armelor în procesele penale, dar şi în procesele civile a unui dialog interprofesional imparţial cu procurorii şi avocaţii, cu respectarea atribuţiilor specifice acestora, prin stabilirea unor calendare cu
privire la desfăşurarea activităţilor judiciare necesare cauzelor penale şi civile, în scopul asigurării îndeplinirii garanţiilor procesuale ale justiţiabililor.

21. Organizarea şi desfăşurarea unor proiecte comune interprofesionale naţionale dar şi cu organisme europene, regionale şi comunitare între judecătorii, procurorii şi avocaţii români şi cei europeni la nivel instituţional, prin reprezentanţii desemnaţi sunt de natură să contribuie la realizarea unei culturi juridice naţionale şi
4 europene comune spre o Justiţie, care să confere încredere justiţiabilului european într-un spaţiu judiciar comun.

22. Diversificarea formelor de comunicare cu mass-media naţională şi internaţională a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români, la nivel instituţional şi prin reprezentanţi desemnaţi, în baza elaborării unor bune practici comune este menită să confere încredere Justiţiei, ca un comunicator şi formator de opinie cu înalte standarde
de credibilitate.

23. Mass-media, cât şi judecătorii, procurorii şi avocaţii români trebuie să respecte principiile fundamentale ca prezumţia de nevinovăţie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la viaţă privată al persoanelor în cauză.

24. Dialogul interprofesional continuu între judecătorii, procurorii şi avocaţii români cu reprezentanţii altor sisteme de justiţie internaţională va avea loc numai cu respectarea principiilor fundamentale ale democraţiei şi respectării drepturilor omului, în vederea consolidării respectului celor trei profesii şi valorilor universale.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close