Regulamentul CSM a fost modificat

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 729 din 29 septembrie 2015 a fost publicată Hotărâre nr. 895/2015 a Plenului CSM pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 326/2005.

Principalele prevederi

– personalul contractual din aparatul propriu răspunde disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu;
– se modifică parțial sancţiunile disciplinare ce se pot aplica în raport cu gravitatea abaterilor personalului din aparatul propriu: diminuarea indemnizaţiei sau a salariului de încadrare cu până la 15% pe o perioadă de la una la 3 luni s-a înlocuit cu retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile, iar eliberarea din funcţie sau desfacerea disciplinară a contractului de muncă s-a înlucuit cu reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; adițional, ca sancțiuni mai fugurează și avertismentul scris și desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
– în cazul în care există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, președintele Consiliului sau, după caz, secretarul general dispune cercetarea prealabilă și desemnează persoana împuternicită în acest scop; în vederea desfășurării cercetării prealabile, persoana desemnată convoacă persoana cercetată pentru a fi audiată, care are dreptul să își formuleze și să își susțină apărările; hotărârea sau, după caz, dispoziția prin care s-a aplicat sancțiunea disciplinară se comunică celui în cauză în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării; hotărârea sau, după caz, dispoziția de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării;
– dispozițiile privind sancțiunile se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
– în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din aparatul propriu, stabilirea faptelor care constituie abateri disciplinare, precum și a procedurii de cercetare și aplicare a sancțiunilor disciplinare se face prin ordin al președintelui CSM.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close