Alegerea instanței competente în contractele încheiate online prin „click-wrapping” între profesioniști

feature photo

Diana Stetiu
Avocat Colaborator, Wolf Theiss

Potrivit Regulamentului (CE) 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (cunoscut și sub numele de „Regulamentul Bruxelles I”), în prezent înlocuit de Regulamentul (UE) 1215/2012, convenția atributivă de competență trebuie să îndeplinească anumite cerințe formale (spre exemplu de a fi în scris”). Aceste cerințe sunt prevăzute în articolul 23 din Regulamentul Bruxelles I, respectiv articolul 25 din Regulamentul (UE) 1215/2012.

Prin hotărârea pronunțată în cauza C-322/14, Jaouad El Majdoub c. CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH, în data de 21 mai 2015, Curtea de Justiție a Uniunii Europene confirmă că validă acceptarea condițiilor generale ale unui contract de vânzare ce conține o clauză atributivă de competență, încheiat pe cale electronică, prin tehnica „click-wrapping”, atunci când aceste condiții generale pot fi salvate și imprimate separat, înainte de încheierea contractului.

CJUE fost sesizată cu o cerere de pronunțare a unei decizii preliminare într-un litigiu privind validitatea clauzei atributive de competență inserată într-un contract de vânzare a unui automobil, încheiat prin „click-wrapping”, între profesioniști.

În contractele încheiate electronic, „click-wrapping” este tehnica folosită atunci când pagina web ce conține condițiile generale de vânzare nu se deschide în mod automat în timpul înregistrării și nici în timpul fiecărei operațiuni de cumpărare, ci dimpotrivă trebuie selectat un câmp în care se indică „click aici pentru condițiile de livrare și de plată într‑o nouă fereastră”.

În litigiul principal, domnul El Majdoub, distribuitor de automobile, a cumpărat de pe site‑ul internet al pârâtei CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH, un automobil electric la un preț foarte avantajos însă vânzătorul a anulat vânzarea din cauza daunelor pretins suferite de automobil care au fost constatate cu ocazia pregătirii sale pentru transport în scopul livrării către cumpărător.

Domnul El Majdoub a considerat că această situație reprezintă doar un pretext pentru anularea vânzării, care ar fi defavorabilă pentru vânzător din cauza prețului de vânzare scăzut și, formulând astfel, o acțiune în fața Landgericht Krefeld din Germania, prin care instanța să dispună transferul dreptului de proprietate asupra autovehiculului menționat.

Condițiile generale ale contractului de vânzare conțineau o clauză atributivă de competență în favoarea unei instanțe din Louvain (Belgia) și prin urmare pârâtul a susținut că instanțele germane nu sunt competente în materie. La rândul său, reclamantul a susținut că respectiva clauza atributivă de competență nu a fost integrată în mod valabil în contractul de vânzare, având în vedere că:

(i) nu îmbracă o formă scrisă, conform dispozițiilor articolului 23 (1) litera (a) din Regulamentul Bruxelles I și
(ii) pagina de internet care conținea condițiile generale de vânzare, nu se deschidea în mod automat în timpul înregistrării și nici la momentul fiecărei operațiuni individuale de cumpărare, cumpărătorul fiind nevoit să bifeze o căsuță pentru a se deschide o nouă fereastră ce conține condițiile de livrare și plată (așa numita tehnică click-wrapping), contravenind dispozițiilor articolului 23 (2) din Regulamentul Bruxelles I.

Subliniind că respectivele condiții generale de vânzare puteau fi salvate și imprimate separat, instanța germană adresează întrebarea preliminară dacă tehnica de acceptare prin „click-wrapping”, prin care un cumpărător are acces la condițiile generale de vânzare aflate pe un site internet efectuând un click pe un hyperlink care deschide o fereastră, îndeplinește cerințele articolului 23 (2) din Regulamentul Bruxelles I de a fi o comunicare sub formă electronică ce permite consemnarea durabilă a contractului de vânzare.

CJUE a reținut, pe scurt, următoarele:

  • o interpretare literală a articolului 23 din Regulamentul Bruxelles I impune să fie oferită „posibilitatea” de consemnare durabilă a convenției atributive de competență, „indiferent dacă textul condițiilor generale a fost efectiv consemnat în mod durabil de către cumpărător ulterior sau anterior bifării căsuței care indică faptul că acceptă condițiile menționate”;
  • este incontestabil faptul că tehnica de acceptare prin „click-wrapping” face posibilă imprimarea și salvarea textului condițiilor generale în discuție, înaintea încheierii contractului. În consecință, faptul că pagina de internet care conține aceste condiții nu se deschide în mod automat în timpul înregistrării pe site-ul internet și nici în timpul fiecărei operațiuni de cumpărare nu poate pune în discuție validitatea convenției atributive de competență;
  • scopul articolului 23 este de a asimila formei scrise anumite forme de comunicare electronică, pentru a simplifica încheierea contractelor sub formă electronică, transmiterea informațiilor vizate fiind efectuată și în cazul în care aceste informații sunt accesibile prin intermediul unui ecran. „Pentru ca această comunicare electronică să poată oferi aceleași garanții, în special în materie de probațiune, este suficient să fie ‘posibile’ salvarea și imprimarea informațiilor înainte de încheierea contractului“.

Concluzii

Hotărârea prezintă interes deosebit, deoarece tranzacțiile online sunt din ce în ce mai frecvente nu doar în cazul tranzacțiilor realizate de consumatori, care beneficiază de o reglementare specială în temeiul legislației UE, ci și în cazul tranzacțiilor încheiate între profesioniști. Totodată, hotărârea aduce o claritate binevenită pentru afacerile online care folosesc „click-wrapping” pentru a include în contract clauza de alegere a instanței competente. Adoptând o viziune flexibilă, CJUE dispune că furnizarea unui hyperlink către o versiune a contractului ce poate fi printată este suficientă, chiar dacă termenii contractuali nu sunt efectiv afișați cumpărătorului.

Este important de remarcat că domeniul de aplicare al acestei hotărâri este limitat la contractele între profesioniști. Așa cum se anticipa, CJUE arată că principiul de mai sus, nu se aplică tranzacțiilor încheiate de consumatori, deoarece articolul 5 alineatul (1) din Directiva EU 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță, prevede că un consumator trebuie să „primească” anumite informații „în scris sau pe un alt suport durabil”. În această privință, CJUE, într-o hotărâre a sa mai veche (Content Services, C 49/11), a decis „că o practică comercială care constă în a nu face accesibile informațiile decât printr-un hyperlink pe un site internet, nu îndeplinește cerințele dispoziției menționate, deoarece aceste informații nu sunt nici „furnizate” de întreprinderea în cauză, nici „primite” de consumator, în sensul aceleiași dispoziții, și că un astfel de site internet nu poate fi considerat „suport durabil” în sensul articolului 5 alineatul (1).

Hotărârea CJUE în cauza Jaouad El Majdoub c. CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH rămâne de actualitate și în cazul Regulamentului (UE) 1215/2012 fiindcă noul articol 25 (2) are aceeași formulare ca și fostul articol 23 (2) din Regulamentul Bruxelles I. Totuși, optica ar putea fi modificată în privința aprecierii cerințelor dreptului intern național, deoarece forma actuală a articolului 25 (1) permite ca validitatea unui convenții atributive de competență să fie stabilită prin raportare la eventualele cerințe (suplimentare sau diferite) prevăzute de legislația națională a statului a cărui instanță a fost aleasă în contract.

1 comentariu pentru “Alegerea instanței competente în contractele încheiate online prin „click-wrapping” între profesioniști”

  1. Deal spune:

    Excelent articol! Bine documentat si util.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close