NCPC: Hotărâre prealabilă privind cheltuielile de judecată în cadrul executării silite

NCPC

În data de 16 noiembrie 2015, ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis o sesizare de pronunţare a unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010).

Sesizarea a fost făcută de Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 33499/212/2013.

Dispozițiile analizate au următorul conținut: Art. 628 alin. (3) C.proc.civ. Obligaţiile susceptibile de executare silită. (…) (3) De asemenea, executorul judecătoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei, potrivit criteriilor cuprinse în titlul executoriu. În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun asemenea criteriu, executorul judecătoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare în funcţie de rata inflaţiei, calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanţa a devenit exigibilă şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri.”

În urma deliberărilor, ICCJ a decis că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedură civilă, cheltuielile de judecată se circumscriu noţiunii de obligaţie principală în titlul executoriu şi pot fi supuse actualizării în cadrul executării silite”.

 

— ♦ —
.

.

Ioan Leș

Necesitatea unei noi ediţii a lucrării a reieşit din modificările legislative intervenite de la intrarea în vigoare a Codului şi până în prezent, dar mai ales din republicarea Codului de procedură civilă în aprilie 2015.
Ediţia a doua a lucrării ţine cont nu numai de modificările legislative intervenite (sunt integrate modificările aduse prin Legea nr. 138/2014 ce vizează, îndeosebi, materia executării silite şi sunt destinate să contribuie la accelerarea procedurilor de executare silită), ci şi de consideraţiile doctrinare elaborate în baza noii legislaţii procesual-civile şi, mai ales, de deciziile jurisprudenţei, în acele domenii de reglementare în care judecătorii au fost chemaţi să aplice deja prevederile Codului de procedură civilă.

.

 

.

carte recomandata

.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close