Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice a fost aprobată

strategieÎn Monitorul Oficial nr. 881 din 25 noiembrie 2015 a fost publicată H.G. nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice.

Principalele prevederi
– analiza sistemului naţional de achiziţii publice a condus la identificarea unui ansamblu de deficienţe care au determinat în timp cheltuirea ineficientă a fondurilor publice, blocaje birocratice, dar şi o lipsă a asumării răspunderii, numeroase contestaţii şi prelungirea sau anularea unor proceduri
– lipsa de transparenţă a procesului de achiziţie, corupţia, gradul scăzut de utilizare a mijloacelor electronice, corecţiile financiare şi absorbţia redusă a fondurilor europene sunt probleme majore identificate;
– aceste probleme sunt analizate pe larg în cadrul strategiei, aceasta integrând totodată soluţii adecvate de remediere;
Obiectivul general: Îmbunătăţirea sistemului de achiziţii publice din România, prin transpunerea noilor directive europene în legislaţia naţională, reformarea cadrului instituţional şi asigurarea funcţionalităţii sistemului;
Obiective specifice:
1. Un nou pachet de acte normative suple şi coerente, în vigoare din februarie 2016;
2. Consolidarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, din punct de vedere funcţional şi operaţional, astfel încât să îndeplinească funcţiile prevăzute în strategie în mod coerent, printr-un sistem implementat de verificare şi echilibrare:
2.1. Reformarea controlului ex ante;
2.2. Instituirea şi dezvoltarea funcţiei de sprijin operaţional pentru autorităţile contractante prin elaborarea unui ghid operaţional interactiv, actualizabil, care să înlocuiască suprareglementarea de nivel terţiar;
2.3. Dezvoltarea funcţiilor de monitorizare şi supervizare;
3. Consolidarea sistemului de remedii şi căi de atac prin legislaţie dedicată;
4. Dezvoltarea unei evoluţii profesionale în sistem pentru personalul responsabil cu achiziţiile publice;
5. Combaterea corupţiei prin sporirea utilizării mijloacelor electronice pentru procedurile de achiziţii şi prin prevenirea conflictului de interese asigurată cu ajutorul sistemului prevenţie.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close