CSM anunța selecția candidaţilor României pentru funcţia de judecător TUE

judecatoriConsiliul Superior al Magistraturii a publicat pe data de 5 ianuarie un anunț privitor la selecţia candidaţilor în numele României pentru funcţia de judecător la Tribunalul Uniunii Europene.

Potrivit anunțului, la data de 31 august 2016 va expira mandatul judecătorului român la Tribunalul Uniunii Europene.

Condiţiile şi modalitatea de numire a judecătorilor la Tribunal sunt prevăzute de art. 254 şi 255 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi de dispoziţiile corespunzătoare din Statutul CJUE.

Potrivit art. 254 TFUE, judecătorii Tribunalului sunt numiţi de comun acord de guvernele statelor membre, pentru o perioadă de 6 ani, după consultarea comitetului prevăzut de art. 255 TFUE.

La data de 23 decembrie 2015 a fost aprobată de către Guvernul României, prin memorandum, Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Tribunalul Uniunii Europene.

Poate fi desemnată candidat al României pentru funcţia de judecător la Tribunal, persoana care oferă depline garanţii de independenţă şi care are capacitatea cerută pentru exercitarea unor înalte funcţii jurisdicţionale.

De asemenea, potrivit art. 4 din Titlul I al Protocolului nr. 3 la TFUE privind Statutul CJUE, judecătorii Tribunalului nu pot exercita nicio funcţie politică sau administrativă. Aceştia nu pot exercita nicio activitate profesionistă, remunerată sau nu, în afara cazului în care Consiliul UE, hotărând cu majoritate simplă, acordă o derogare cu titlu excepţional.

Persoanele interesate îşi pot depune candidatura până la data de 5 februarie 2016, ora 17:00, la Ministerul Justiţiei, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod poştal 050741 Bucureşti, la secretariatul cabinetului ministrului justiţiei (etaj 1, camera 6), în format hârtie şi electronic (CD), prin poștă sau servicii de curierat sau la adresa de email tue@just.ro, cu confirmare de primire.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină:
1. un curriculum vitae redactat potrivit modelului anexat prezentului anunţ;
2. copii certificate ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licenţă sau echivalente cu profil juridic la o universitate din România sau diplomă pentru studii superioare în profilul juridic la o universitate din străinătate;
3. copii certificate ale altor diplome atestând cursurile absolvite sau titlurile ştiinţifice;
4. documente care să ateste, dacă este cazul, îndeplinirea condiţiilor pentru ocuparea unor înalte funcţii jurisdicţionale (decizii de definitivare într-o funcţie juridică /condiţii de vechime echivalente);
5. copii certificate ale documentelor ce atestă cunoştinţele de limbă străină, în cazul în care candidaţii posedă asemenea documente;
6. o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedică să exercite în mod efectiv funcţia de judecător la Tribunal, precum şi a faptului că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 6 şi art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii);
7. orice alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selecţie, în conformitate cu art. 5 alin (1) din Procedură, iar lista candidaţilor care vor susţine interviul va fi publicată pe site-ul Ministerului Justiției şi al Ministerului Afacerilor Externe.

Candidaţii ale căror dosare au fost selectate vor fi notificaţi individual, în vederea susţinerii unui interviu în faţa Comisiei de selecţie, prezidată de ministrul justiţiei. Interviul va fi organizat în perioada 17-19 februarie 2016, la sediul Ministerului Justiției.

Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate şi întrebări în limba franceză/engleză. Cunoaşterea oricăror alte limbi oficiale ale UE poate constitui un avantaj.

Evaluarea candidaţilor se realizează, potrivit art. 5 alin. (3) din Procedură, în funcţie de următoarele criterii:
a) calificarea juridică a candidatului şi cunoaşterea dreptului şi instituţiilor UE;
b) experienţa profesională,
c) capacitatea de a exercita funcţii judiciare,
d) competenţele lingvistice,
e) capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice,
f) lipsa oricărei îndoieli cu privire la independenţa şi imparţialitatea candidatului.

La finalizarea audierilor, Comisia selectează candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, precum şi două propuneri de rezervă. Rezultatele procedurii de selecţie aprobate de Comisie sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Afacerilor Externe.

Propunerile Comisiei de selecţie sunt comunicate Guvernului spre aprobare, 1n conformitate cu prevederile art. 6-7 din Procedură. Guvernul va transmite Consiliului UE numele candidatului României pentru funcţia de judecător al Tribunalului Uniunii Europene. Judecătorul român va fi numit de comun acord de către guvernele statelor membre, după consultarea comitetului prevăzut la art. 255 TFUE.

Eventuale neclarităţi referitoare la informaţiile incluse in prezentul anunţ pot fi transmise secretariatului Comisiei de selecţie, asigurat de Ministerul Justiţiei, la adresa de email tue@justro sau la fax 037.204.1002.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close