CA București, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal. Decizia civilă nr. 3526/2015

Tardivitatea actului de procedură primit prin fax sau e-mail, în ultima zi a termenului, după încetarea programului de lucru al instanţei de judecată

Prevederile art. 183 C.proc.civ. fiind de strictă interpretare, nu pot fi aplicate prin analogie. Pentru a fi socotit efectuat în termen, este necesar ca actul de procedură să fie trimis prin e-mail până cel mai târziu la ora închiderii registraturii instanţei în ultima zi a termenului. Potrivit art. 185 alin. (1) C.proc.civ., când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate. Astfel, depunerea plângerii împotriva unei decizii a Consiliului cu nerespectarea termenului legal imperativ, de 10 zile de la comunicarea deciziei şi până la ora închiderii registraturii, atrage respingerea plângerii ca tardiv formulată, având în vedere că, într-o asemenea ipoteză, intervine decăderea părţii din dreptul de a formula plângerea respectivă.

Decizia este publicată in extras și comentată de Dr. Dumitru-Daniel Șerban în Curierul Judiciar nr. 1/2016.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close