Curierul Judiciar nr. 1/2016

Numărul din luna ianuarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de judecător Lucia Uță și are ca punct de plecare o hotărâre recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului privind monitorizarea comunicațiilor la locul de muncă care aduce din nou în discuție problema respectării dreptului la viață privată și a secretului corespondenței (art. 8 din Convenție), pusă, de această dată, în contextul relațiilor de muncă, al echilibrului ce trebuie găsit între dreptul protejat de Convenție și exercitarea prerogativelor angajatorului de organizare, direcție și control, cu respectarea dreptului salariatului la demnitate în muncă.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1- 31 ianuarie 2016, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunii decembrie 2015 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica realizată de judecătorul Răzvan Anghel dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr este analizată remunerarea profesorilor pentru învățământul primar și a învățătorilor pentru orele susținute în locul profesorilor cu studii superioare de specialitate.

Dreptul afacerilor

Articolul Perspective ale uniformizării legislației protecției consumatorilor, semnat de lect.dr. Mihaela-Georgiana Iliescu, supune analizei Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o legislație comună în materie de vânzare își are originea în inițiativa Comisiei Europene privind dreptul european în materie de contracte al cărei principal obiectiv este îmbunătățirea funcționării pieței interne prin facilitarea extinderii comerțului transfrontalier pentru întreprinderi și consumatori. Atrage atenția contextul apariției sale care este strâns legat de realitatea existenței unei incertitudini juridice create de diferențele de reglementare din statele membre UE, diferențe ce constituie principalul obstacol al dezvoltării operațiunilor transfrontaliere.

Drept privat

Articolul Soluționarea cererii de partaj judiciar, semnat de avocat, asist.dr. Doru Trăilă, propune o analiză complexă a subiectului ținând cont atât de regulile generale,dar și de problemele particulare care s-au ridicat în doctrină și în practica judiciară. Analiza are un caracter interdisciplinar, cu trimitere și la prevederile Codului de procedură civilă din 1865, dar și la practica Curții Constituționale.

Articolul Admisibilitatea cererii de intervenție accesorie într-un litigiu întemeiat pe dispozițiile Legii nr. 10/2001, semnat de avocat Adriana Dobre. Deși la o primă vedere cadrul procesual al litigiilor întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 („Legea nr. 10/2001”) pare o problemă simplă, aceasta a primit o dezlegare neașteptată din partea Curții de Apel Cluj, fiind necesară intervenția Înaltei Curți de Casație și Justiție spre a se da o soluție judicioasă acestei probleme de drept: confundarea calității procesual-pasive cu interesul pe care trebuie să îl probeze autorul unei cereri de intervenție accesorie.

Drept public

Comentariul Deciziei nr. 3526/22.06.2015 a Curții de Apel București, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal, privind tardivitatea actului de procedură primit prin fax sau e-mail, în ultima zi a termenului, după încetarea programului de lucru al instanței de judecată, semnat de dr. Dumitru-Daniel Şerban. Autorul susține decizia instanței, aducând argumente atât din doctrină, cât și din practica altor instanțe judecătorești, conform cărora depunerea plângerii împotriva unei decizii a Consiliului cu nerespectarea termenului legal imperativ, de 10 zile de la comunicarea deciziei și până la ora închiderii registraturii, atrage respingerea plângerii ca tardiv formulată, având în vedere că, într-o asemenea ipoteză, intervine decăderea părții din dreptul de a formula plângerea respectivă.

Drept penal

Comentariul Deciziei nr. 41/C/20.01.2015 a Curții de Apel București, Secția a II-a penală, privind denunțul formulat înainte de judecarea unei căi de atac, aplicabilitatea art. 19 din Legea nr. 682/2002, principiul legalității pedepsei, semnat de procuror, asist.dr. Teodor Manea. Autorul susține decizia instanței, soluție care, deși pare la prima vedere hazardată, este echitabilă și legală.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI, IRUMB – noiembrie 2015.

În acest prim număr deschidem o nouă rubrică de Pamflete juridice semnate de Mihai Andrei Dinu.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close