Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală în era rețelelor sociale. Cazul Facebook

Ion-Gabriel Enache
Avocat, Baroul București

* Editorial publicat în Curierul Judiciar nr. 2/2016

Plecând de la simpla constatare că Facebook este una dintre cele mai importante rețele de socializare în România cu un număr de 8 milioane de utilizatori activi[1] și a repercusiunilor pe care activitățile online le pot genera asupra diverselor forme de manifestare a creației intelectuale, considerăm oportună investigarea implicațiilor politicilor Facebook în materia proprietății intelectuale.

Importanța mediului online este cu atât mai semnificativă dacă avem în vedere și hotărârea pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit căreia informațiile publicate pe Facebook aparțin domeniului public, chiar dacă profilul de utilizator poate fi accesat doar de persoane din lista de prieteni[2]. Similar adagiului latin verba volant, scripta manent ceea ce publicăm online (sub diverse forme: text, fotografie, video etc.) poate avea urmări juridice dintre cele mai variate, iar cele care interesează prezentului demers, în materia drepturilor de proprietate intelectuală, au o dinamică deosebit de interesantă.

Folosirea Facebook presupune acceptarea și respectarea condițiilor de utilizare (Declarația de drepturi și responsabilități) disponibile public la adresa https://www.facebook.com/legal/terms, alături de condiții specifice aplicabile anumitor servicii sau produse Facebook. Prin crearea unui cont pe site orice persoană își exprimă consimțământul față de condițiile de utilizare, situația fiind similară unei convenții de adeziune în care persoana are numai opțiunea de a nu deschide contul și nu de a negocia condițiile prestabilite integral de cealaltă parte. Regulile, odată acceptate, constituie convenția intervenită între utilizator și firma care operează site-ul, respectiv Facebook Ireland Limited în cazul persoanelor care sunt cetățeni ai altor state cu excepția Statelor Unite ale Americii și Canadei, aceștia din urmă raportându-se la compania Facebook Inc. Termenii de utilizare sunt puși la dispoziția utilizatorilor în mod transparent și vizibil, fiind accesibili de pe orice pagină a site-ului, iar modificarea acestora operează unilateral, cu notificare prealabilă a utilizatorilor și posibilitatea revizuirii și comentării modificărilor intervenite (art. 13 din Declarație). Prin continuarea utilizării serviciilor Facebook se consideră ca acceptate aceste modificări, iar neparcurgerea lor nu înseamnă că pot fi ignorate.

Drepturile de autor asupra oricărei forme de conținut (text, fotografii, înregistrări video etc.) postat, furnizat sau distribuit pe Facebook prezintă importanță din perspectiva titularului (subiect sau proprietar al operei) și a protecției acestora. Prin raportare la drepturile de proprietate intelectuală, Facebook asumă principiile Convenției de la Berna. Potrivit termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului de socializare, pe care fiecare persoană îi acceptă în mod implicit prin crearea contului, dreptul asupra informaţiilor postate pe Facebook aparține utilizatorului. Acesta din urmă acordă Facebook o licență de utilizare neexclusivă, transferabilă, sub-licențiabilă, gratuită, universală (globală). Mai precis, în calitate de autor, persoana deține drepturile să folosească, să afișeze, să copieze, să producă sau să distribuie creația proprie, în schimb odată ce o publică pe site-ul de socializare respectiva creație poate fi licențiată la rândul său de Facebook terților fără compensație pentru autor (drept de reproducere liberă). Or, acest lucru înseamnă tocmai cesiunea drepturilor de autor asupra materialelor postate, efectele fiind similare semnării unui contract de transmitere a dreptului de autor, în privința dimensiunii sale patrimoniale. Datorită caracterului neexclusiv, titularul dreptului de autor poate utiliza el însuși opera mai departe și transmite dreptul și altor persoane.

Grație caracterului transferabil al cesiunii dreptului la care agreează utilizatorul-cedent, conținutul poate fi partajat cu terțe persoane autorizate de Facebook-cesionar, în special pentru servicii de publicitate, de măsurare a performanțelor și de analiză (informații anonimizate, cu excluderea datelor care dau posibilitatea identificării persoanei), în cadrul parteneriatelor încheiate de Facebook pentru furnizarea de asistență, servicii tehnice, facilitarea plăților și efectuarea de sondaje și cercetări. În cazul în care proprietarul Facebook se schimbă (dacă are loc o transformare prin una dintre modalitățile prevăzute de lege), persoana juridică nou creată va prelua informațiile utilizatorilor existenți. În mod egal, datele vor fi accesibile pentru prevenirea activităților ilegale și abuzurilor, ca urmare a unor sesizări de natură juridică înaintate Facebook, investigații guvernamentale sau privind încălcarea condițiilor de utilizare a site-ului.

Autorilor le sunt recunoscute o serie de drepturi subiective morale, aplicabile întru totul și în cazul creațiilor distribuite online: dreptul de divulgare, dreptul la paternitatea operei, dreptul de a retracta opera, alături de componenta patrimonială, respectiv dreptul la reproducere, distribuire, închiriere, împrumut, comunicare publică a operei, radiodifuzare, retransmitere, dreptul de suită și cel la remunerație pentru copia privată.

Prin simplul fapt că distribuie conținut pe Facebook, persoana oferă licență de utilizare a respectivului conținut. Facebook poate vinde conținutul publicat prin intermediul rețelei de socializare sau variante derivate din acesta și să nu remunereze autorul. Aceasta presupune posibilitatea de a folosi informațiile utilizatorilor săi (inclusiv numele, fotografia de profil și orice alte date publicate pe profilul personal) în scop comercial, respectiv în vederea livrării de reclamă, dar nu neapărat limitat la aceasta, fără compensare, autorul înstrăinând componenta patrimonială a dreptului său cu titlu gratuit. Potrivit art. 17.7 din Declarația de drepturi și responsabilități prin „utilizare” se înțelege folosirea, executarea, copierea, realizarea publică sau afişarea, distribuirea, modificarea, traducerea şi crearea lucrărilor derivate.

Atragem atenția că folosirea conținutului în afara site-ului, chiar cu indicarea sursei, nu este permisă fără acordul expres al titularului. Mai precis, utilizatorii acordă Facebook licența de utilizare asupra informațiilor postate online și nu altor utilizatori ai Facebook. Orice terț care preia imagini, fragmente de text sau video pentru a le folosi în afara site-ului săvârșește un abuz de drept. Mai mult, Facebook oferă mai multe grade de control asupra informațiilor publicate, care să poată fi accesate exclusiv de utilizator, de prieteni sau în mod public, inclusiv de persoane care nu au cont pe Facebook, deci care nu au agreat condițiile minimale de utilizare a acestui site. Și pentru non-utilizatori preluarea de materiale fără consimțământul titularului constituie încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, pasibilă de acțiune în repararea prejudiciului astfel creat.

Utilizatorul reține proprietatea și controlul asupra datelor publicate, respectiva licență încetează fie prin ștergerea conținutului (cu condiția ca acesta să nu fi fost partajat anterior) sau prin închiderea contului (art. 2.1 din Declarația de drepturi și responsabilități). Însă chiar dacă o poză sau un text publicat este șters de pe site sau o persoană decide să își închidă contul, copii ale acestor date rămân salvate pe serverele Facebook.

Utilizatorii Facebook asumă în mod egal că vor respecta drepturile celorlalți, ca de exemplu dreptul la viață și intimitate, că nu vor folosi un limbaj neadecvat și nu vor incita la discriminare rasială sau la violență. Condițiile de utilizare interzic postarea de conținut care are caracter ilegal, e înșelător, îndeamnă la ură, discriminare, constituie amenințări, incită la violență, e pornografic sau conține nuditate și folosirea platformei la comiterea de acte ilegale, discriminatorii. De asemenea, este interzisă încălcarea drepturilor terților, Facebook rezervându-și dreptul de a elimina orice conținut contrar și, în cazul încălcărilor repetate a Declarației de drepturi și responsabilități, de a dezactiva contul. Utilizatorii pot colecta informații ale altor utilizatori cu obligația de a obține consimțământul acestora, de a anunța cu privire la datele colectate și modul în care vor fi acestea folosite și de a specifica în mod clar că aceștia și nu Facebook strâng aceste date.

Libertatea exprimării opiniei personale, consacrată la nivelul Uniunii Europene prin art. 10 din Convenția europeană a drepturilor omului și la nivel constituțional prin art. 30, poate avea consecințe legale dacă prin exprimarea opiniei personale sunt lezate alte persoane. Formele de discriminare, încălcarea drepturilor fundamentale ale persoanei, lezarea dreptului la imagine etc. sunt doar o parte din manifestările online care pot genera prejudicii patrimoniale sau chiar morale, iar repararea acestora se va face potrivit art. 252-257 și art. 1381-1395 C.civ.

Prin raportare la protecția dreptului la marcă, Facebook poate limita folosirea unor denumiri pentru cont, dacă titularul unei mărci semnalează folosirea abuzivă a acesteia.

Persoanele ale căror drepturi de autor au fost încălcate au la dispoziție metode reactive, putând solicita direct celor care le-au folosit fără drept creația eliminarea conținutului respectiv. Autorii pot sesiza printr-un formular dedicat Facebook în vederea apărării dreptului de proprietate intelectuală încălcat sau pot recurge la justiție în vederea obținerii de măsuri reparatorii, respectiv de daune[3]. Pe de altă parte, utilizatorii al căror conținut a fost șters de Facebook urmare a unei plângeri făcute de un terț pot contesta decizia rețelei de socializare.

Potrivit art. 15 referitor la soluționarea disputelor, competența de soluționare a eventualelor litigii aparține instanțelor din California, iar convenția este supusă legislației statului California.

În cazul în care un utilizator lezează drepturile unui terț, Facebook este absolvit de suportarea oricăror pierderi sau cheltuieli cauzate de acțiunile utilizatorilor și nu este responsabil pentru informațiile ilegale, jignitoare, obscene sau care lezează în orice fel publicate de utilizatori (art. 15.2 din Declarație). Într-o decizie recentă dată în cauza Delfi AS c. Estonia[4] Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât că site-urile sunt responsabile pentru comentariile ofensatoare pe care le lasă utilizatorii acestora, în lumina art. 10 din Convenție (libertatea de expresie). Acest lucru ar însemna că limitarea răspunderii proprii pe care Facebook o convine cu utilizatorii săi se subscrie limitelor hotărârii CEDO și în mod fundamental Convenției europene a drepturilor omului.

Și Facebook are obligații privind asigurarea protecției datelor, în special urmare a faptului că pentru utilizatorii din afara Statelor Unite ale Americii și Canadei contractul este semnat cu Facebook Ireland Limited. Artificiul folosit de Facebook și de alți giganți din industria tehnologiei (de exemplu Microsoft, Google, Apple etc.) de a avea sediu în Irlanda pentru a beneficia de avantajele oferite de legile fiscale locale înseamnă în egală măsură că aceste companii trebuie să se supună regulilor comunitare. Printr-o decizie recentă (octombrie 2015), referitoare la schimbul de date dintre Uniunea Europeană și SUA (în baza înțelegerii Safe Harbour din anul 2000) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene constată că nu sunt oferite suficiente măsuri pentru protecția datelor personale transmise de aceste companii în SUA[5]. Prin acceptarea condițiilor de utilizare ale site-ului, utilizatorii şi non-utilizatorii din afara Statelor Unite care interacţionează cu Facebook acceptă ca datele lor personale să fie transferate şi procesate în SUA. Prin urmare, inclusiv conținutul protejat de drepturi de autor.

În condițiile diversificării formelor de expresie a proprietății intelectuale prin intermediul Internetului, o posibilă soluție o poate constitui ideea incipientă a unei piețe digitale unice, care să permită modificarea regulilor existente la nivelul Uniunii Europene în materia drepturilor de autor, pentru a acoperi noile tehnologii și modalități de comunicare[6].

______________________________________

[1] (http://www.facebrands.ro/demografice.html)

[2] (http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=4300000000017971)

[3] (https://www.facebook.com/help/399224883474207)

[4] A se vedea G. Zanfir, Răspunderea portalurilor online de știri pentru comentariile postate de utilizatori, în Curierul Judiciar nr. 8/2015, p. 403.

[5] (http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62014CJ0362)

[6] (http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/)

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close