Curierul Judiciar nr. 3/2016

Numărul din luna martie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de prof.dr. Elena-Simina Tănăsescu și are ca punct de interes Proiectul de lege privind modificarea legii de organizare a Curții Constituționale care aparent urmărește întărirea efectelor pe care le au deciziile acesteia prin care se constată neconstituționalitatea unor legi sau ordonanțe ori a unor texte din legi sau ordonanțe. Inițiativa parlamentară din iunie 2015 propunea completarea art. 31 cu prevederi prin care, pe de o parte, Ministerul Justiției să fie obligat să elaboreze proiectul de act normativ prin care trebuie modificat actul ce a fost constatat neconstituțional și, pe de altă parte, deciziile instanțelor judecătorești pronunțate cu nesocotirea deciziilor Curții Constituționale să fie declarate nule de drept.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1- 31 martie 2016, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunii februarie 2016 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica realizată de judecător Răzvan Anghel dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr este analizată problema admisibilității cererii de completare a hotărârii judecătorești în unele situații.

Dreptul afacerilor

Comentariul Sentinței civile nr. 22500/12.12.2014 a Judecătoriei Sectorului 1 București, Secția civilă, privind clauzele neuzuale în contractul de acceptare la plată a cardurilor, semnat de avocat Mircea Dub. Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil au fost introduse o serie de instituții noi, între care se remarcă și cea a clauzelor neuzuale, reglementate de dispozițiile art. 1203. Motivat de faptul că partea care folosește clauze standard ar putea obține prin acestea un avantaj injust în detrimentul cocontractantului său, care este posibil să nu înțeleagă sau să nu cunoască efectele clauzelor respective, legiuitorul a înțeles să echilibreze balanța contractuală, statuând ca, pentru a produce efecte, anumite tipuri de clauze standard trebuie acceptate expres și în scris. O astfel de clauză este cea prin intermediul căreia instituțiile bancare, la momentul încheierii unui contract de acceptare la plată a cardurilor, impun cocontractantului să își dea acordul ca banca să îl reprezinte în cadrul procedurilor arbitrale inițiate în fața companiilor internaționale de servicii financiare emitente de carduri. Analizând respectivele prevederi contractuale, se poate observa că, în realitate, acestea reprezintă veritabile clauze compromisorii, care, potrivit dispozițiilor art. 1203 C.civ., ar trebui acceptate expres și în scris pentru a putea produce efecte.

Drept privat

Articolul Proprietatea intelectuală și proprietatea incorporală în sistemul noului Cod civil, semnat de lect.dr. Alin Speriusi-Vlad constituie o primă parte a studiului dedicat acestei teme, partea a II-a urmând să fie publicată în Curierul Judiciar nr. 4/2016. Dacă în această primă parte autorul are în vedere creațiile intelectuale între lucruri necorporale, bunuri incorporale și drepturile asupra acestora, în partea a doua va fi tratată recunoașterea creației intelectuale sau recunoașterea drepturilor asupra acesteia.

Articolul Considerații asupra căilor de atac împotriva încheierii de carte funciară, semnat de dr. Tudor Braticevici. Articolul este concentrat pe evoluția prevederilor privind cadastrul și publicitatea imobiliară, introducerea în 2010 a cererii de reexaminare a încheierii de carte funciară, modificările privind căile de atac, plângerea împotriva încheierii de carte funciară sau apelul împotriva sentinței pronunțate de judecătorie.

Drept public

Articolul Bicameralismul în România – între tradiție și exigențe europene, semnat de conf.dr. Ioan Chelaru, propune o analiză a sistemelor democratice din Europa, trecând spre sistemul național fiind avute în vedere rolul Senatului ca factor ponderator al vieții politice și Cameră superioară a Parlamentului român, revitalizarea instituției Parlamentului după 1990, revizuirea Constituției din 2003, dar și încercarea de revizuire din legislatura 2012-2016.

Drept penal

Comentariul Deciziei penale nr. 55/A/11.12.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția penală, privind însușirea bunului ajuns din eroare la făptuitor, refuzul restituirii unei sume de bani ajunsă din eroare în contul bancar, semnat de judecător, conf.dr. Cristina Rotaru. În decizie este avută în vedere fapta inculpatului de a refuza să restituie o sumă de bani ajunsă din eroare în contul său, de a și-o însuși, cauzând astfel un prejudiciu societății (comerciale) care a cauzat eroarea, și care întrunește condițiile de tipicitate ale infracțiunii de însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor, prevăzută de art. 243 alin. (2) C.pen. Conform autoarei: „Legea nouă aduce o clarificare, în sensul introducerii, pe lângă modalitatea însușirii, și a celei privind nepredarea bunului în termen de 10 zile din momentul în care făptuitorul a cunoscut că bunul nu îi aparține. În realitate, această modalitate a nepredării exista în vechea reglementare, dar fără prevederea acelui termen de 10 zile, motiv pentru care o parte a doctrinei a susținut că existența termenului trebuie prezumată prin raportare la termenul prevăzut în alin. (1), pentru că altfel această modalitate a infracțiunii nu s-ar putea consuma niciodată”.

Articolul Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale: Restabilirea situației anterioare în cazul autovehiculelor care au constituit obiectul unei infracțiuni, semnat de conf.dr. Constantin Sima. În urma analizei realizate, autorul consideră că „după stabilirea numărului de identificare real al unui vehicul în cazul în care dispune clasa rea, procurorul are obligația să sesizeze judecătorul de cameră preliminară cu propunerea de desființare a numărului fals și de repoansonare a numărului original. Dar această operație se face pe calea cererii de desființare a unui înscris, și nu pe calea restabilirii situației anterioare care nu mai este posibilă în faza de urmărire penală”.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI, IRUMB – ianuarie 2016.

În acest număr avocat Mihai Andrei Dinu semnează pamfletul Atac de panică.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close