Sinteze CC – februarie 2016

1. Recurs. Motive de respingere. Acces liber la justiţie. Drept la un proces echitabil

Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015 (M.Of. nr. 69 din 1 februarie 2016)

Codul de procedură civilă

 • art. 493 alin. (5) neconstituţional

2. Motive de revizuire. Neconstituţionalitate. Egalitate în drepturi. Acces liber la justiţie. Obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale

Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015 (M.Of. nr. 69 din 1 februarie 2016)

Codul de procedură civilă

 • art. 509 alin. (1) pct. 11 neconstituţional

3. Drept de proprietate al statului. Expropriere. Înscrierea dreptului în cartea funciară

Decizia nr. 748 din 4 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 71 din 1 februarie 2016)

Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • art. 35 alin. (1) neconstituţional

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere

 • art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 24 alin. (1), (12 ) şi (14 ) constituţionale

4. Învestirea cu formulă executorie. Încuviinţarea executării silite. Independenţa și imparţialitatea executorului judecătoresc. Dreptul la un proces echitabil

Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 (M.Of. nr. 84 din 4 februarie 2016)

Codul de procedură civilă

 • art. 641 constituţional
 • art. 666 neconstituţional

5. Situaţie de urgenţă. Ordonanţă de urgenţă. Bunuri confiscate de stat. Trecerea unor bunuri din proprietatea privată a statului în proprietate publică

Decizia nr. 859 din 10 decembrie 2015 (M.Of. nr. 103 din 10 februarie 2016)

Dispoziţiile O.U.G. nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate neconstituţionale

6. Drept de proprietate. Restituire în natură sau acordare de măsuri reparatorii în echivalent. Imobile preluate în mod abuziv de către stat

Decizia nr. 841 din 10 decembrie 2015 (M.Of. nr. 110 din 12 februarie 2016)

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • art. 5 alin. (1) neconstituţional

7. Cerere de reexaminare a legii. Procedură de reexaminare. Obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale

Decizia nr. 30 din 27 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 117 din 16 februarie 2016)

Regulamentul Camerei Deputaţilor

 • art. 137 alin. (3), (4) şi (5) neconstituţionale

8. Cerere de reexaminare a legii. Procedura de reexaminare. Obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale

Decizia nr. 31 din 27 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 117 din 16 februarie 2016)

Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • art. 56 alin. (2) şi (3) neconstituţionale

9. Restituirea imobilelor preluate în mod abuziv de către stat. Atribuţiile președintelui comisiei de restituire. Acces la justiţie. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică

Decizia nr. 889 din 16 decembrie 2015 (M.Of. nr. 123 din 17 februarie 2016)

Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • art. unic pct. 2 subpct. 4, art. unic punctul 4 – referitor la art. VII din O.U.G. nr. 21/2015 neconstituționale

O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 • art. 3 neconstituţional

Deciziile sunt publicate in extras în Curierul Judiciar nr. 4/2016.
Rubrica de sinteze este realizată de Prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu și Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close