Curierul Judiciar nr. 6/2016

Numărul din luna iunie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de drd. Laura Ştefan și vizează principalele linii în Decizia nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale privind abuzul în serviciu. Instanţa de contencios constituţional a fost sesizată cu mai multe excepţii de neconstituţionalitate care vizau atât prevederile vechiului Cod penal privind abuzul în serviciu, cât şi prevederile Legii nr. 78/2000 care în art. 132 reglementează o formă specială a acestei infracţiuni. Curtea a arătat că răspunderea penală trebuie folosită doar pentru a sancţiona cele mai grave încălcări ale cadrului legislativ, ea neînlăturând celelalte forme de răspundere – contravenţională, disciplinară sau civilă – care sunt antrenate de abaterile de o gravitate mai redusă. Decizia Curţii Constituţionale privind abuzul în serviciu este una interpretativă, toate prevederile privind abuzul în serviciu – din Codul penal şi din Legea nr. 78/2000 – sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma îndeplinire defectuoasă se înţelege cu încălcarea legii.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunii mai 2016 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Dreptul afacerilor

Articolul semnat de drd. Nicoleta-Mirela Năstasie tratează tendinţele şi provocările actuale privind armonizarea legislaţiilor şi procedurilor de insolvenţă transfrontalieră. Într-o economie globalizată, procedurile de insolvenţă nu sunt limitate geografic şi influenţează multe domenii de drept. Statele membre ale Uniunii Europene se află în proces de reformare a legilor în materie de insolvenţă şi modernizarea insolvenţei transfrontaliere este un subiect actual pentru politicienii europeni. Însă, armonizarea deplină în domeniul insolvenţei, având semnificaţia unei unificări sau chiar aproximări legislative, prezentată ca o opţiune pentru reformarea legislaţiei Uniunii Europene, nu apare ca fiind o posibilitate reală în acest moment.

Drept privat

Articolul Posibilitatea de a contesta o clauză din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate – monopol al sindicatului?, semnat de drd. Mădălina Iordache, propune o analiză a implicaţiilor Deciziei de inadmisibilitate pronunţată în cauza CEDO Marinel Costuţ c. României. Invocarea, de către instanţele naţionale, a deciziei de inadmisibilitate pronunţată de CEDO în cauza Marinel Costuţ în susţinerea tezei referitoare la inadmisibilitatea formulării de către un salariat a unei acţiuni în constarea nulităţii unei clauze din contractul colectiv de muncă trădează o necunoaştere a efectelor generate de diferitele soluţii ce pot fi pronunţate de CEDO, care, adesea, conduce la consecinţe prejudiciabile pentru salariaţi. Este imperativ a i se recunoaște salariatului dreptul de a solicita, ca parte a contractului colectiv de muncă, pe calea unei acţiuni în faţa instanţelor judecătoreşti, constatarea nulităţii unei clauze din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul unităţii din care acesta face parte.

Drept public

Articolul semnat de dr. Dumitru-Daniel Şerban propune o analiză privind competenţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în cazul litigiilor referitoare la delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice. Ulterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pe rolul acestuia au fost înregistrate mai multe contestaţii vizând atribuirea, prin licitaţie deschisă, de diverse contracte de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, în special de salubrizare. Unele dintre completele cărora le-au fost repartizate aleatoriu spre soluţionare aceste contestaţii au apreciat că ele nu intră în competenţa jurisdicţională a Consiliului, în lumina actualei legislaţii, alegând să le decline către instanţele judecătoreşti , în vreme ce restul completelor învestite nu s-au preocupat să aducă în discuţie problema competenţei, procedând la soluţionare fără nicio rezervă, deşi art. 131 alin. (1) C.proc.civ. le prescria obligaţia de a îşi verifica, din oficiu şi cu prioritate, competenţa generală, materială şi teritorială.

Drept penal

Articolul semnat de procuror Mihai Birtoc analizează infracţiunile legate de activitatea bancară conform art. 410 din O.U.G. nr. 99/2006 aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007. Raţiunea incriminării acestor fapte constă în protecţia monopolului activităţii bancare constituit în favoarea societăţilor a căror activitate este autorizată şi supravegheată de Banca Naţională a României şi care prezintă suficiente garanţii financiare, de competenţă şi morale în scopul protecţiei deponenţilor şi al asigurării controlului creditului. În pofida unui număr limitat de lucrări ştiinţifice şi a unei cazuistici reduse privind acest subiect, infracţiunea prevăzută de art. 410 din O.U.G. nr. 99/2006 va impune o atenţie deosebită, fiind de notorietate faptul că activitatea infracţională în domeniul economico-financiar dezvoltă o specializare deosebită şi o perspicacitate în deghizarea diferitelor construcţii financiare menite a atrage fondurile persoanelor care nu deţin instruirea necesară protejării în faţa ingineriilor financiare.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI – aprilie 2016.
Cu titlu de noutate, acest număr conţine o selecţie făcută de judecător Răzvan Anghel a celor mai notabile decizii ale Curţii de Apel Constanţa având ca obiect aplicarea noului Cod de procedură civilă. Între problemele apărute în practică se enumeră: condiţiile de admisibilitate a cererii de revizuire în care se invocă descoperirea unui înscris, apelul formulat împotriva unei încheieri premergătoare, condiţiile renunţării la judecată, invocarea în apel a omisiunii instanţei de a soluţiona un capăt de cerere, nulitatea cererii de apel transmisă prin fax.

În acest număr avocat Mihai Andrei Dinu semnează pamfletul Mic îndrumar juridic de vorbit la telefon şi de discutat în spaţiul ambiental.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close