Noile norme ale UE garantează asistența judiciară în cadrul procedurilor penale

feature photo

Luxemburg, 13 octombrie 2016

Astăzi, noile norme privind asistența judiciară propuse de Comisie în 2013 au trecut de etapa finală.

Consiliul a adoptat Directiva privind asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt private de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare. Prin „asistență judiciară” se înțelege sprijinul financiar sau judiciar primit de o persoană suspectată sau acuzată, care nu dispune de resursele necesare pentru a acoperi cheltuielile de judecată. Noile norme vor garanta dreptul la asistență judiciară și acordarea uniformă a acesteia pe teritoriul UE. Persoanele suspectate sau acuzate ar trebui să beneficieze de asistență judiciară încă din primele etape ale procedurilor penale. Această asistență va fi acordată în baza unor criterii clar definite în directivă.

Frans Timmermans, prim-vicepreședinte responsabil cu statul de drept și Carta drepturilor fundamentale, a declarat: „Oricine face obiectul procedurilor penale are dreptul la protecție juridică și la un avocat pe care să și-l poată permite. Acest lucru definește statul de drept. Astăzi am adoptat norme care vor garanta aplicarea acestui drept în Uniunea Europeană.”

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Asistența judiciară este esențială pentru a garanta accesul la un sistem juridic echitabil care vine în ajutorul tuturor, inclusiv al celor mai săraci. În ultimii ani am consolidat drepturile procedurale orice persoană suspectată sau acuzată în Europa va avea dreptul la un proces echitabil. Însă nu ar avea niciun rost ca cetățenii să aibă dreptul la un avocat dacă nu își pot permite să-l plătească. Prin urmare, decizia luată astăzi este de o importanță crucială pentru spațiul european de justiție și drepturi fundamentale.”

Noua directivă garantează:

  • Acordarea rapidă a asistenței judiciare

Asistența judiciară va fi acordată cel târziu înaintea interogatoriului, în special dacă acesta este efectuat de organele de poliție, sau înaintea unor măsuri de anchetă sau de strângere a probelor, așa cum se prevede în directivă.

  • Criterii clare pentru acordarea asistenței judiciare

Statele membre aplică diferite criterii pentru a stabili dacă este sau nu cazul să acorde asistență judiciară: criteriul necesității (legat de resursele persoanei în cauză, inclusiv venitul și averea acesteia), criteriul temeiniciei (legat de necesitatea de a garanta accesul efectiv la justiție în circumstanțele specifice ale cauzei respective) sau ambele. Noile dispoziții clarifică aceste criterii pentru a determina dacă sunt reunite aceste condiții:

– dacă un stat membru aplică, de exemplu, criteriul necesității, ar trebui să țină cont de toți factorii relevanți și obiectivi, cum ar fi venitul, capitalul și situația familială a persoanei în cauză, costurile asistenței judiciare și nivelul de trai din statul membru respectiv. Astfel va putea să determine dacă persoanele suspectate sau acuzate nu dispun de resurse suficiente pentru a acoperi costurile asistenței judiciare.

– dacă un stat membru aplică criteriul temeiniciei, va trebui să țină cont de gravitatea infracțiunii, de complexitatea dosarului, precum și de gradul de severitate a sancțiunii în cauză, pentru a determina dacă este în interesul actului de justiție să se acorde asistență judiciară.

  • Asistența judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare

Persoanele care fac obiectul procedurilor aferente mandatului european de arestare vor avea, la rândul lor, dreptul la asistență judiciară. Acest drept se aplică atât în statul membru care execută un astfel de mandat, cât și în statul care l-a emis (în dosarele penale).

  • Îmbunătățirea procesului decizional în materie de asistență judiciară

Directiva prevede că deciziile referitoare la asistența judiciară trebuie luate cu prudență și că cetățenii trebuie informați în scris atunci când cererea le este respinsă parțial sau în totalitate. De asemenea, stabilește reguli privind calitatea asistenței judiciare și formarea personalului implicat în procesul decizional, inclusiv a avocaților. În cazul încălcării drepturilor prevăzute de prezenta directivă, persoanele în cauză trebuie să dispună de o cale de atac eficientă.

Etapele următoare

Statele membre au obligația de a transpune directiva în termen de 30 de luni de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceste drepturi vor fi disponibile începând din mai 2019.

Istoricul dosarului

Directiva se va aplica tuturor statelor membre, cu excepția Danemarcei, Irlandei și a Regatului Unit.

Directiva privind asistența judiciară este a treia și ultima directivă adoptată dintr-un pachet de propuneri prezentat de Comisie în noiembrie 2013 în domeniul dreptului la un proces echitabil în cadrul procedurilor penale. Adoptarea sa vine în completarea foii de parcurs a UE elaborată în 2009 și având ca obiect consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale.

În ultimii ani s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește consolidarea drepturilor procedurale ale suspecților și ale persoanelor acuzate în Uniunea Europeană. De la adoptarea foii de parcurs a UE pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (2009), au mai fost adoptate cinci directive. Acestea prevăd drepturi esențiale, cum ar fi dreptul la interpretare și traducere, dreptul la informare și dreptul de a avea acces la un avocat.

De asemenea, consacră principiul prezumției de nevinovăție și dreptul de asista la propriul proces și, cel mai recent, garanțiile procedurale pentru copiii implicați în proceduri penale.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Ghidul drepturilor cetățenilor acuzați sau suspectați de infracțiuni penale în UE

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close