CA București, Secția a IV-a civilă. Decizia civilă nr. 776/2016

Controlul judiciar al încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol. Încălcarea rolului activ al instanței. Casare potrivit art. 488 alin. (1) pct. 5 C.proc.civ.

Condiționarea repunerii pe rol de depunerea unui certificat de moștenitor ori de calitate de moștenitor contravine dispozițiilor Codului civil cu privire la modalitățile de acceptare a succesiunii, care poate fi deopotrivă expresă și tacită. Exercitarea rolului activ este cu atât mai necesară în situațiile în care, precum în cauza de față, există și o multitudine de modalități de acceptare a moștenirii și, deci, de dovezi posibile care pot atesta acceptarea și, totodată, în care datele care pot atesta transmiterea succesiunii sunt protejate în mod riguros de legislația privitoare la protecția datelor cu caracter personal și, ca atare, nu sunt accesibile în mod nemijlocit părții, fără concursul insanței, care, în asemenea situații devine unul obligatoriu, pentru a nu aduce atingere dreptului efectiv de acces la un tribunal. Numai după administrarea tuturor probelor specifice, cu concursul instanței, se poate concluziona că s-a făcut sau nu „indicarea moștenitorilor”, în sensul art. 412 alin. (1) pct. 1 și ale art. 415 pct. 2 C.proc.civ.

Decizia este prezentată in extras și comentată de Lector univ. dr. Liviu-Gheorghe Zidaru în Curierul Judiciar nr. 10/2016.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close