Sinteze CC – iunie-iulie 2016

1. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului. Situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată. Referendum local. Organizarea concomitentă a două tipuri de referendum

Decizia nr. 361 din 26 mai 2016 (M.Of. nr. 419 din 3 iunie 2016)

Prevederile O.U.G. nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului neconstituționale

2. Competenţa de legiferare a Parlamentului. Domeniul legii organice. Statutul poliţistului. Norme de tehnică legislativă

Decizia nr. 244 din 19 aprilie 2016 (M.Of. nr. 469 din 23 iunie 2016)

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 • art. 78 alin. (1) neconstituțional
 • art. 27 constituțional

3. Raport de serviciu. Funcţionar public. Ales local. Discriminare

Decizia nr. 188 din 7 aprilie 2016 (M.Of. nr. 427 din 7 iunie 2016)

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

 • art. 54 lit. h) și art. 98 alin. (1) lit. f) constituționale

4. CSM. Durata mandatului. Organ colectiv. Interimat

Decizia nr. 374 din 2 iunie 2016 (M.Of. nr. 504 din 5 iulie 2016)

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • art. 54 alin. (1) teza întâi neconstituțională
 • art. 57 constituțional

5. Contract individual de muncă. Suspendare din iniţiativa angajatorului. Cercetare disciplinară prealabilă. Restrângerea dreptului la muncă

Decizia nr. 261 din 5 mai 2016 (M.Of. nr. 511 din 7 iulie 2016)

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • art. 52 alin. (1) lit. a) neconstituțională

6. Infracţiunea de „abuz în serviciu”. Neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos a sarcinilor de serviciu. Predictibilitatea normei juridice. Legalitatea incriminării pedepselor. Dreptul la un proces echitabil

Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 (M.Of. nr. 517 din 8 iulie 2016)

Codul penal din 1969

 • art. 246 neconstituțional

Codul penal

 • art. 297 alin. (1) neconstituțional

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

 • art. 132 constituțional

7. Medierea în materie penală. Împăcarea părţilor. Termen. Justiţia unică, egală și imparţială

Decizia nr. 397 din 15 iunie 2016 (M.Of. nr. 532 din 15 iulie 2016)

Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

 • art. 67 neconstituțional

Codul de procedură penală

 • art. 16 alin. (1) lit. g) teza finală neconstituțională

8. Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativteritoriale. Transfer intradomenial

Decizia nr. 406  din 15 iunie 2016 (M.Of. nr. 533 din 15 iulie 2016)

Dispozițiile Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba neconstituționale

Deciziile sunt publicate in extras în Curierul Judiciar nr. 10/2016.
Rubrica de sinteze este realizată de Prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu și Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu.

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close