Curierul Judiciar nr. 10/2016

Numărul din luna octombrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de dl. avocat Lucian-Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj, și de drd. Lucian Nițuleasa al căror demers vizează identificarea posibilităţii avocaţilor de a utiliza sigla baroului în care îşi exercită activitatea în corespondenţă, întrucât Statutul profesiei de avocat nu este lămuritor, conferind avocatului dreptul de a utiliza sigla formei de exercitare, avizată, în prealabil, de consiliul baroului, iar nu sigla baroului.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate cele mai importante acte normative din perioada 1 iulie – 30 septembrie 2016, inclusiv decizii ale Curții Constituționale, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie și ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internaţională corespunzătoare intervalului iulie-august 2016 aduc în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internaţional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica realizată de judecător, drd. Răzvan Anghel dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr este analizat modul de stabilire a cuantumului veniturilor obţinute din activităţi remunerate de beneficiarii anumitor categorii de pensii în scopul verificării respectării plafonului veniturilor până la care cumulul acestora este permis de lege.

Dreptul afacerilor

Articolul Aspecte din actualitatea reformei bancare, semnat de conf.dr. Carmen-Adriana Gheorghe. Autoarea nu și-a propus efectuarea unui demers exhaustiv în materia nefuncţionalităţii şi îndepărtării de normalitate a instituţiilor de credit, ci trecerea în revistă a unor categorii de subiecte de drept şi instituţii juridice ce par să se afirme într-o manieră din ce în ce mai accentuată pe toate palierele activităţii publice şi individuale. Este vorba de componentele mecanismelor de reformă financiar-bancară ce se află într-o nevăzută, dar imuabilă mişcare de reformă.

Drept privat

Comentariul Deciziei nr. 776/05.10.2016 a Curții de Apel București, Secția a IV-a civilă, privind controlul judiciar al încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol, încălcarea rolului activ al instanţei și casarea potrivit art. 488 alin. (1) pct. 5 C.proc.civ., semnat de judecător, lector dr. Liviu-Gheorghe Zidaru.

Articolul Vânzarea pe încercate, semnat de avocat Mircea Dub, constituie o analiză ce are în vedere definirea noţiunii de vânzare pe încercate, stabilirea naturii juridice a contractului de vânzare pe încercate, utilitatea, condițiile de valabilitate și particularitățile acestei varietăţi de vânzare.

Drept public

Articolul Răspunderea politică a guvernului „tehnocrat”, semnat de avocat, drd. Maria-Loredana Haiduc, invită cititorul la o analiză a unui experiment inedit prin care trece România, de la jumătatea lunii noiembrie a anului 2015, și anume instalarea unui guvern de tehnocraţi. După instalarea Guvernului de tehnocraţi la Palatul Victoria, autoarea a fost preocupată de modul în care un astfel de guvern răspunde şi în faţa cui răspunde pentru activitatea sa, pentru măsurile luate, pentru actele adoptate. Pentru a găsi un răspuns, cercetarea pleacă de la definiţia din dicţionar şi de la originile mişcării tehnocrate, continuând cu analiza răspunderii juridice a Guvernului şi răspunderii politice a acestuia prin raportare la prevederile constituţionale şi la dispoziţiile legale în materia răspunderii ministeriale.

Drept penal

Articolul Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale: Renunţarea la urmărire penală. Internarea nevoluntară, semnat de prof.dr. Constantin Sima. Sunt analizate astfel două aspecte de practică neunitară ridicate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI, IRUMB – iunie-iulie 2016.

În cadrul rubricii Instrumente, prof.dr. Daniel-Mihail Șandru aduce în discuție o temă de actualitate având în vedere contextul general în care se manifestă arbitrajul în România şi în Europa, dar şi pentru a atrage atenţia celor interesaţi de posibilităţile care nu au fost fructificate pe deplin în direcţia alegerii arbitrajului. Articolul îşi propune să cerceteze empiric şi să evidenţieze metodologic rolul arbitrajului în litigiile care se circumscriu domeniului sănătăţii, în special în dreptul sănătăţii.

În acest număr avocat Mihai Andrei Dinu semnează pamfletul TV-DNA.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close