Spor de 15% pentru doctorii din instituțiile publice

În Monitorul Oficial al României nr. 876 din 2 noiembrie 2016 a fost publicată Legea nr. 193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare.

A fost introdus art. 19¹ conform căruia:

Art. 191
(1) Personalul care deține titlul științific de doctor, indiferent de data obținerii acestuia, beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda funcției de bază/salariul funcției de bază/indemnizația de încadrare, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific sau conducătorul instituției apreciază că pregătirea doctorală este utilă compartimentului în care își desfășoară activitatea persoana respectivă;
b) nu a beneficiat de acordarea acestui spor sau nu i-a fost introdus în salariul de bază, potrivit reglementărilor legale anterioare, ca sumă compensatorie.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare, începând cu luna următoare aprobării cererii.

Scopul acestei modificări este de a stimula interesul românilor pentru studiu și pentru parcurgerea tuturor ciclurilor de învățământ. Se dorește o implicare mai mare a tinerilor în cercetare, inovare, o profesionalizare a cât mai multor categorii de bugetari pe domeniile de expertiză.

Dispoziţiile Legii nr. 284/2010 se aplică:

a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
b) personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
c) personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii;
d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă.

Dispoziţiile legii nu se aplică Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică şi personalul care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special.

1 comentariu pentru “Spor de 15% pentru doctorii din instituțiile publice”

 1. mirabela spune:

  va rog sa ma consiliati cum trebuie procedat pentru a obtine sportul de 15% la salariul de baza pentru titlul stiintific de doctor, conform Legii nr.193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010.
  am fost incadrata in anul 2015, pe baza concursului de recrutare, ca functionar public de executie in administratia publica locala. recent am dat exemen de recrutare inntr-o functie publica de conducere (sef birou) si am castigat acest concurs.
  mentionez ca detin titlul stiintific de doctor din anul 2009 in specialitatea studiilor (domeniul economic) și a domeniului in care imi desfasor activitatea (postul de executie si de conducere fiind ambele pe domeniul economic).
  tin sa specific ca la angajarea/incadrarea pe functia de executie si mi s-a spus ca ”nu imi foloseste doctortul la nimic”, insa la examenlui pt functia de conducere am depus diploma la dosarul de concurs/candidatura.
  cui si cum trebuie sa ma adresez/sa procedez pentru a cere si pentru a imi fi acordat acest drept privind sporul de doctorat?

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close