Proiectul Codului de procedură administrativă al României

Codul de procedură administrativă reprezintă cadrul normativ principal de înfăptuire a activităţii administraţiei publice şi are ca scop realizarea competenţei autorităţilor publice cu respectarea interesului public şi a drepturilor subiective/intereselor legitime ale persoanelor fizice sau juridice, precum şi a regulilor statului de drept.

Codul este structurat in 4 parti si contine 204 articole.

  1. Partea I. Dispoziții generale – sunt reglementate definițiile și principiile înfăptuirii activităţii administraţiei publice. Printre conceptele definite se regăsesc: activitatea administrativă, autorităși publice, regimul de putere publică, operaţiunile administrative şi faptele administrative, interes legitim, interes public etc. Printre principiile reglementate în proiectul Codului de procedură administrativă, se regăsesc: legalitatea, eficiența, buna-credință, egalitatea de tratament, imparțialitatea, proporționalitatea, siguranța juridică, transparență și participare etc.
  2. Partea a II-a. Procedura administrativă necontencioasă – detaliază procedura administrativă prin reglementarea mijloacelor alternative de soluţionare a disputelor administrative, aceste proceduri prealabile sesizării instanţei de judecată având un rol important atât în ceea ce priveşte responsabilizarea autorităţilor publice pentru apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor şi a interesului public, cât şi în evitarea litigiilor de contencios administrativ.
  3. Partea a III-a. Procedura administrativă contencioasă – contenciosul administrativ.
  4. Partea a IV-a  cuprinde dispoziții tranzitorii și finale.

TEZELE PREALABILE ale Proiectului Codului de procedură administrativă au fost aprobate prin H.G. nr. 1360/2008 și publicate în Monitorul Oficial nr. 734 din 30 octombrie 2008.

descarca

 

Proiectul Codul de procedură administrativă al României

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close