Proiectul Codului administrativ al României

În data de 8 noiembrie 2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind Codul Administrativ al României.

Codul este structurat in 10 parti si contine 679 articole si 4 Anexe.

  1. Partea I. Dispoziții generale – sunt reglementate definițiile și principiile administrației publice. Printre conceptele definite se regăsesc: administrație publică, autoritate a administrației publice, instituție publică, proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, serviciu public, bun public, putere discreționară etc. Printre principiile aplicabile administrației publice, reglementate în proiectul Codului administrativ, se regăsesc: legalitatea, egalitatea, transparența, proporționalitatea, imparțialitatea și prioritatea interesului public.
  2. Partea a II-a. Administrația publică centrală – sunt regrupate reglementări referitoare la Președintele României, Guvern, ministere și autoritățile administrative autonome, structurate în capitole.
  3. Partea a III-a cuprinde administrația de stat în teritoriu, respectiv prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate.
  4. Partea a IV-a. Administrația publică locală – sunt cuprinse reglementări referitoare la: regulile procesului de descentralizare, regimul general al autonomiei locale, organizarea administrativ-teritorială, autoritățile administrației publice locale (constituire, rol, atribuții, funcționare, acte administrative), secretarul unității administrativ-teritoriale (numire, rol și atribuții), administratorul public, inițiativa cetățenească, statutul și răspunderea aleșilor locali.
  5. Partea a V-a. Statutul funcționarilor publici și statutul juridic aplicabil personalului contractual din administrația publică – sunt cuprinse reglementări referitoare la: principiile care stau la baza exercitării funcției publice, categorii de funcții publice, intrarea în corpul funcționarilor publici, drepturi și obligații ale funcționarilor publici (dreptul la carieră, formarea profesională, alte elemente ale statutului acestora), răspunderea funcționarilor publici, managementul funcției publice și gestiunea raporturilor de serviciu, personalul contractual din administrația publică (rol, relația cu corpul funcționarilor publici, tipuri de raporturi juridice, drepturi și obligații, răspunderea, regimul juridic aplicabil contractului de management).
  6. Partea a VI-a. Exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale – sunt cuprinse reglementări referitoare la: elementele definitorii, modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, apărarea dreptului de proprietate publică și privată al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, încetarea dreptului de proprietate publică și privată al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.
  7. Partea a VII-a abordează răspunderea administrativă din perspectiva tipurilor, subiecților și condițiilor angajării sale.
  8. Partea a VIII-a. Serviciile publice – sunt cuprinse reglementări la nivel general referitoare la: înființarea serviciilor publice, clasificarea serviciilor publice, modalități de gestiune, desființarea serviciilor publice.
  9. Partea a IX-a cuprinde dispoziții tranzitorii și finale.
  10. Partea a X-a cuprinde modificările și completările aduse altor acte normative în vigoare corelativ cu prevederile Codului administrativ.

TEZELE PREALABILE ale Proiectului Codului administrativ au fost aprobate prin H.G. nr. 196/2016 și publicate în Monitorul Oficial nr. 237 din 31 martie 2016.

 

descarcaProiectul Codul administrativ al României

Expunere de motive

 

 

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close