Curierul Judiciar nr. 12/2016

Numărul din luna decembrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de prof.dr. Augustin Fuerea și cuprinde o scurtă analiză a BREXIT-ului, eveniment de o importanță majoră și fără precedent pentru construcția europeană. Acest subiect ridică mai multe întrebări și tot atâtea răspunsuri posibile. Autorul face apel la trecutul existenţei Marii Britanii în Uniunea Europeană care fie a refuzat să participe la negocieri, fie a ezitat să adere la o piaţă europeană ale cărei frontiere vamale ar fi separat Regatul Unit de Commonwealth, fie s-a îndoit de eficacitatea relansării europene, fie a ameninţat de mai multe ori cu ieşirea din Comunitate. Termenul BREXIT este susceptibil de a fi definit şi în dicţionarele/enciclopediile economice, financiare, bancare, politologice, sociologice, psihologice, filosofice ş.a., deoarece consecinţele acestei decizii, la rându-le, sunt multiple. Efectele, de asemenea, fac obiectul interpretărilor şi studiilor intra, inter şi pluridisciplinare, fiind identificate cele pe termen lung, mediu şi scurt, atât pozitive, cât şi negative, chiar dacă, în această etapă se găsesc numai la nivelul aşteptărilor.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 octombrie – 30 noiembrie 2016, inclusiv decizii ale Curții Constituționale, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunii septembrie-octombrie 2015 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr dl. judecător Mihail Stănescu-Sas analizează procedura de contestare a modului de stabilire a salariilor personalului plătit din fonduri publice.

Dreptul afacerilor


Articolul
Acţiunile în răspundere civilă delictuală în domeniul concurenţei. Abordare generală. Transpunerea directivei europene în dreptul intern, semnat de drd. Ana-Maria Udriște și Maria Constantinescu, supune analizei acțiunile în răspunderea civilă delictuală în domeniul concurenței, care, deși existente ca reglementare în Legea concurenței nr. 21/1996 de multă vreme, rămân într-un con de umbră ca activitate. Părțile, indiferent că sunt consumatori sau persoane juridice, sunt reticente în a introduce pe rolul instanțelor judecătorești acțiuni în despăgubire pentru prejudiciile cauzate ca urmare a unor practici anticoncurențiale. România trebuie să transpună până la finalul anului 2016 Directiva regăsită la nivelul Uniunii Europene privind acțiunile în despăgubire în domeniul concurenței, care va modifica substanțial cadrul legislativ existent. Prezentul articol își propune să facă în primul rând o trecere generală în revistă a domeniului răspunderii civile delictuale în domeniul concurenței, ulterior punând accent pe modificările aduse de Directivă și de modul în care aceasta ar urma să fie transpusă în dreptul intern.

Drept privat

Articolul Vânzarea cu opţiune de răscumpărare, semnat de avocat Mircea Dub, constituie o analiză ce are în vedere definirea noţiunii de vânzare cu opţiune de răscumpărare, situația actuală prin raportare la istoricul instituției în legislația românească, stabilirea naturii juridice a contractului de vânzare cu opţiune de răscumpărare, utilitatea și particularitățile acestei varietăţi de vânzare.

Drept public

Articolul Informaţiile de interes public în viziunea legislaţiei și jurisprudenţei românești actuale, semnat de lector dr. Mădălina-Elena Mihăilescu, aduce în discuție și doreşte să pună în evidenţă carenţele administraţiei româneşti în ceea ce priveşte transparenţa decizională şi lipsa de coerenţă în ceea ce priveşte interpretarea termenului de „informaţie de interes public”, ceea ce generează numeroase conflicte între autorităţi şi cetăţeanul nemulţumit de modul cum administraţia gestionează dialogul cu soietatea şi comunitatea locală direct afectată de deciziile autorităţilor. Cele câteva exemple din jursipridenţa curentă analizate în prezentul articol au dorit să ne arate varietatea de interpretări ce s-a dat noţiunii de informaţie de utilitate publică de diferiţi funcţionari şi modurile interesante de interepretare a dispoziţiilor Legilor nr. 52/3003 şi 544/2001 de către instanţele de contencios solicitate să soluţionzee cauze care aveau ca obiect obligarea autorităţilor de a trasmite publicului direct interesat astfel de informaţii.

Drept penal

Articolul Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale, semnat de prof.dr. Constantin Sima, aduce în discuție independenţa magistratului – condiţie a unui proces echitabill. Ținând cont de faptul că independenţa magistratului nu este un privilegiu personal, ci o componentă obiectivă a statutului profesional, impusă de necesitatea de a permite judecătorilor şi procurorilor să-şi îndeplinească rolul de apărători ai ordinii de drept, de protectori ai drepturilor şi libertăţilor persoanelor, din motive generate de poziţia procesuală diferită a celor două categorii de magistraţi, judecători şi procurori, independenţa judecătorilor este tratată separat de independenţa procurorilor, atât în doctrină, cât şi în documentele europene elaborate pe această temă. Analiza are în vedere prevederile Convenției europene a drepturilor omului, ale Recomandării nr. (2010)12 privind judecătorii: independenţa, eficienţa şi responsabilitatea, ale Avizelor Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni și ale Raportului Comisiei de la Veneţia pentru Democraţie prin Drept.

Articolul Unele aspecte privind soluţionarea acţiunii civile în procesul penal, semnat de drd. Iulia-Elena Nistor, are ca punct de plecare dezideratul urmărit de legiuitor prin dispoziţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, și anume desfăşurarea unui proces penal echitabil, într-un termen rezonabil pe parcursul căruia organele judiciare să participe la înfăptuirea unei justiţii penale independente şi imparţiale, sens în care dispoziţiile art. 1 alin. (2) C.proc.pen. urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părţilor şi ale celorlalţi participanţi în procesul penal, astfel încât să fie respectate prevederile Constituţiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI, IRUMB – august-septembrie 2016.

Așa cum v-am obișnuit, ultimul număr din fiecare an al revistei conține Tabla de materii a revistei Curierul Judiciar pe anul 2016, în care puteți consulta toate materialele publicate în numerele din 2016, cu indicarea rubricii, titlului, autorului și a numărului de revistă în care se regăsesc acestea.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close