Curierul Judiciar nr. 2/2017

Numărul din luna februarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de prof.dr. Valerius M. Ciucă, având ca temă abusus sive jus abutendi. În contextul realității de stradă, românii şi judecătorii lor implicaţi au demonstrat în stil „maraton” împotriva relativizării de principiu a „abuzului în serviciu” (demonstraţii ce-au impresionat plăcut şi au entuziasmat o lume întreagă, inclusiv prin implicarea altor multe categorii de jurişti – practicieni, profesori, jurisprudenţi sau „filosofi ai dreptului” etc.) și s-au apropiat astfel de una dintre prerogativele primordiale pe care omenirea şi le-a atribuit, cu asumarea unor riscuri greu de evaluat, şi anume dreptul de a dispune (ne)limitat, (ne)moderat de o putere oarecare. „Poporul român este demn de toată admiraţia lumii deoarece a făcut proba sapienţei şi a marii intuiţii juridice într-o chestiune extrem se sensibilă (aparent rezolvată solomonic de C.C.), aceea a definirii abuzului. Acest popor, cu propensiuni poetice şi matematice, a înţeles că abuzul (de putere, de încredere, de poziţie dominantă, în serviciu etc.) este o „figură geometrică” poliedrică şi neregulată; nici măcar un cristal… Este un Proteus cu mai mult de o sută de feţe…”

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 – 31 ianuarie 2017, inclusiv decizii ale Curții Constituționale, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunii decembrie 2016 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de dna Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară
Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător, drd. Răzvan Anghel analizează timpul de lucru al asistenţilor maternali profesioniști și problema remunerării pentrumunca prestată în zilele de repaus săptămânal.

Dreptul afacerilor
Articolul Incorecta determinare a subiectelor de drept destinatare ale unei norme juridice. Societăţi care nu intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea și sancţionarea spălării banilor, semnat de avocat Adriana-Florentina Dobre, supune analizei lămurirea clară a categoriei subiectelor de drept ce intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului. „Am decis să abordăm aspectele care vor fi prezentate în cele ce urmează datorită impactului pe care l-ar putea avea în practică eroarea cu privire la efectuarea unei activităţi de control şi sancţionarea unui agent economic de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi comba tere a finanţării terorismului, deşi agentul economic în cauză nu se încadrează în sfera de destinatari ai acestui act normativ”.

Drept privat
Comentariul Sentinței nr. 58/05.04.2016 a Curții de Apel București, Secția a IV-a civilă, privind acţiunea în nulitatea unor donaţii şi în partaj, competenţa tribunalului, caracterul principal al capetelor de cereri în anularea unor contracte de donaţii, caracterul subsecvent al partajului masei reîntregite, incidenţa art. 94 alin. (1) lit. k) şi a art. 123 C.proc.civ., precum și condiţiile de invocare a excepţiei de necompetenţă, semnat de judecător, lector dr. Liviu-Gheorghe Zidaru. Autorul are în vedere o anumită controversă din doctrină cu privire la competenţa de atribuire în cazul cererilor de partaj însoţite de alte cereri care au o finalitate juridică de sine stătătoare, precum reducţiunea liberalităţilor excesive, anularea legatului, petiţia de ereditate (care nu tinde la recunoaşterea calităţii de unic moştenitor, ci doar a unei cote asupra moştenirii) şi altele asemenea, a căror soluţionare influenţează în mod direct calitatea de moştenitor, cotele-părţi şi compunerea masei succesorale.

Articolul Cererea de intervenție vădit șicanatorie, semnat de grefier Robert-Adrian Deliu, încearcă să ofere un răspuns pertinent și temeinic fondat întrebării poate instanța de fond să continue judecata atunci când constată că terțul care a formulat, vădit șicanatoriu, o cerere de intervenție (respinsă, de altfel, ca inadmisibilă), formulează apel împotriva încheierii de respingere a acestei cereri, cu unicul scop de a obține suspendarea judecății, potrivit art. 64 alin. (4) teza finală C.proc.civ.?

Drept public
Articolul Motivarea documentaţiilor de urbanism (PUZ, PUD), piatră de temelie sau piatră de moară?, semnat de conf.univ.dr. Ovidiu Podaru, propune o analiză aprofundată plecând de la realitate legislativă în domeniu, și anume că în prezent sunt prea puţine texte legale care să instituie obligativitatea motivării exprese a documentaţiilor de urbanism. „Cele mai importante au fost adoptate în cursul anului 2016, dar nici măcar acestea nu instituie expres sancţiunea nulităţii lor în caz de nerespectare, ceea ce, în lumina art. 28 din Legea nr. 554/2004, conduce la concluzia că, dacă viciul nemotivării ar fi acoperit până la momentul ipotetic al pronunţării nulităţii, sancţiunea nici nu se mai poate aplica”.

Drept penal
Comentariul Deciziei penale nr. 370/02.03.2016 a Curții de Apel București, Secția a II-a penală, privind conducerea unui autovehicul neînmatriculat, valoarea mijloacelor de probă și aprecierea probelor, semnat de procuror, asist.univ.dr. Teodor Manea. Autorul consideră surprinzătoare soluţia instanţelor de a pretinde Ministerului Public să probeze apartenenţa mijlocului de transport la categoria vehiculelor exclusiv prin exhibarea cărţii tehnice a acestuia.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IRUMB – noiembrie 2016.

În acest număr avocat Mihai Andrei Dinu semnează pamfletul Mă programez.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close