Zoom IN: Acțiunile în răspundere civilă delictuală în domeniul concurenței

feature photo

Acest text constituie un fragment din articolul Acțiunile în răspundere civilă delictuală în domeniul concurenței. Abordare generală. Transpunerea directivei europene în dreptul intern publicat în revista Curierul Judiciar nr. 12/2016.

Autori: Drd. Ana-Maria Udriște, Maria Constantinescu

 

Articolul este publicat în rubrica Dreptul afacerilor.

Sumar:

I. Privire de ansamblu asupra activității recente de litigii privind despăgubirile în domeniul concurenței
II. Introducere generală în cadrul legislativ al asigurării normelor privind acțiunile în despăgubire în domeniul concurențe
III. Extrateritorialitatea
IV. Acțiunile în instanță
V. Divulgarea probelor în instanță
VI. Apelul la experți
VII. Acțiuni colective
VIII. Calculul daunelor
IX. Despăgubirile pe lanț
X. Acțiunile de tip „follow-on”
XI. Confidențialitatea informațiilor
XII. Tranzacția
XIII. Arbitraj și mediere
XIV. Repararea prejudiciului
XV. Practica instanțelor naționale
XVI. Direcții de dezvoltare și perspective. Noutăți aduse de Directivă
XVII. Concluzii

Rezumat:

Acțiunile în răspunderea civilă delictuală în domeniul concurenței, deși existente ca reglementare în Legea concurenței nr. 21/1996 de multă vreme, rămân într-un con de umbră ca activitate. Părțile, indiferent că sunt consumatori sau persoane juridice, sunt reticente în a introduce pe rolul instanțelor judecătorești acțiuni în despăgubire pentru prejudiciile cauzate ca urmare a unor practici anticoncurențiale. România trebuie să transpună până la finalul anului 2016 Directiva regăsită la nivelul Uniunii Europene privind acțiunile în despăgubire în domeniul concurenței, care va modifica substanțial cadrul legislativ existent. Prezentul articol își propune să facă în primul rând o trecere generală în revistă a domeniului răspunderii civile delictuale în domeniul concurenței, ulterior punând accent pe modificările aduse de Directivă și de modul în care aceasta ar urma să fie transpusă în dreptul intern.

Extras:

I. Privire de ansamblu asupra activității recente de litigii privind despăgubirile în domeniul concurenței

Baza asigurării respectării normelor la nivel privat al dreptului concurenței în România este Legea nr. 21/1996[1] (în continuare, Legea concurenței). În acest moment, dispozițiile din Legea concurenței sunt puse în aplicare în primul rând de Consiliul Concurenței, autoritate administrativă autonomă, și de către instanțele de judecată (atunci când acestea sunt chemate să se pronunțe asupra legalității unor acte sau proceduri desfășurate de autoritatea de concurență).

Chiar și după modificările majore aduse cadrului legal al concurenței în 2011 și încercările neîncetate ale Consiliului Concurenței și ale altor autorități publice de a crește gradul de conștientizare printre consumatori asupra posibilității de a obține despăgubiri rezultate din fapte anticoncurențiale, nu există totuși multe litigii privind acțiunile în despăgubire în domeniul concurenței în România, în special deoarece consumatorii care au fost vătămați de practicile anticoncurențiale încă ezită în a depune plângere pentru asemenea activități.

În ultimii ani nu s-au adus modificări majore legislației naționale în ceea ce privește răspunderea civilă delictuală în dreptul concurenței. Cu toate acestea, se așteaptă ca noua Directivă privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene[2] (în continuare, Directiva) să aducă modificări substanțiale acestui cadru. Consiliul Concurenței a făcut deja demersuri pentru a facilita transpunerea Directivei printr-o lege dedicată acesteia, conform îndrumărilor venite din partea Consiliului Europei[3]. În ceea ce privește diferențele dintre Directivă, Legea concurenței și proiectul de lege pentru transpunerea Directivei, acestea vor fi analizate în secțiunile de la finalul acestui articol.

[…]

IV. Acțiunile în instanță

Acțiunile prin care se urmărește obținerea despăgubirilor în instanțe sunt reglementate de art. 66 din Legea concurenței și de art. 10 din Regulament, potrivit cărora atât persoanele afectate în mod direct, cât și persoanele afectate în mod indirect printr-un comportament anticoncurențial, pot exercita o acțiune pe rolul instanțelor judecătorești, în scopul de a solicita despăgubiri pentru orice daune survenite ca urmare a unei practici interzise în conformitate cu prevederile Legii concurenței și/sau a art. 101 sau 102 TFUE.

În 2010 și 2011 s-au adus modificări Legii concurenței ce au subliniat rolul amicus curiae[4] al Consiliului Concurenței, oferindu-i posibilitatea de a emite observații în instanțe, în special în cazurile în care se aplică normele naționale și europene din domeniul concurenței. Aceste observații pot fi emise de către Consiliul Concurenței din oficiu sau la solicitările instanțelor.

Părțile terțe, fie persoane fizice sau juridice, pot interveni, în conformitate cu Codul de procedură civilă, în cazul în care pot dovedi un interes. Mai mult decât atât, în cazul în care judecătorul consideră că este necesar să fie implicați terți în acest caz, el va aduce această chestiune la cunoștința părților. În cazul în care părțile nu solicită intervenția unor astfel de terți, iar judecătorul consideră că acest caz nu poate fi rezolvat fără participarea lor, el va respinge cazul, fără a mai da vreo hotărâre pe fond[5].

Legea concurenței prevede în mod expres dreptul Consiliului Concurenței de a interveni în cazurile de concurență în fața instanțelor naționale. Cu toate acestea, Consiliul nu dispune de instrumentele necesare pentru a aduna informații cu privire la cauzele aflate pe rol. În mod ciudat, legislația internă obligă instanțele naționale să raporteze cazurile care implică dreptul european în domeniul concurenței Consiliului Concurenței (care transmite informația către Comisia Europeană), dar aceasta nu prevede o obligație echivalentă de a informa Consiliul Concurenței cu privire la cazurile care implică dreptul concurenței român[6].

[…]

___________________________________

[1] M.Of. nr. 153/29.02.2016.

[2] Directiva 2014/104/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene (JO L nr. 349/05.12.2014).

[3] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Relationship between public and private antitrust enforcement, Working Party nr. 3 on Co-operation and Enforcement, România (2015) (http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP3/WD(2015)24&docLanguage=En).

[4] Amicus curiae (din lat., însemnând „prieten al curții”) este acea persoană fizică sau juridică care intervine în proces, fără a fi solicitată de vreuna din părți, pentru a oferi informații despre dosar. Rolul Consiliului Concurenței de amicus curiae poate fi găsit explicit în art. 28 din Legea concurenței potrivit căruia: „Consiliul Concurenţei va comunica punctul său de vedere asupra oricărui aspect în domeniul politicii concurenţiale, la cererea: […] f) instanţelor judecătoreşti şi parchetelor”, precum și în art. 66 alin. (7) din Legea concurenței: „Consiliul Concurenţei poate înainta observaţii instanţelor naţionale cu privire la aspecte privind aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în condiţiile prevăzute în Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare”.

[5] Facem referire la instituția intervenției și a intervenției forțate, reglementate de art. 61-67, respectiv 78-79 C.proc.civ.

[6] Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), Competition Law and Policy in Romania. A peer review, p. 68.

2 comentarii pentru “Zoom IN: Acțiunile în răspundere civilă delictuală în domeniul concurenței”

  1. Foarte interesant articolul, si bine scris!

  2. Va multumesc frumos pentru apreciere!

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close