Curierul Judiciar nr. 3/2017

Numărul din luna martie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de Cristian Radu, avocat partener în cadrul casei de avocatură Ţuca, Zbârcea & Asociaţii, articol ce abordează legislaţia naţională în domeniul jocurilor de noroc. Potrivit autorului „Gaming Law nu este o ramură de drept în stilul tradiţional, ci este mai degrabă o colecţie de reglementări aplicabile în diferite domenii conexe exploatării jocurilor de noroc, care influenţează drepturile şi obligaţiile operatorului sau ale jucătorului. Complexitatea acestei ramuri este dată de diferitele mecanisme de exploatare a jocurilor, a diversităţii tipurilor de joc şi a formelor moderne de a oferi aceste activităţi, şi anume prin internet sau alte forme de comunicare la distanţă”.

Dialoguri
Profesorul Marian Nicolae răspunde unor întrebări legate de vocaţia de profesor și învăţământul românesc. „Pentru mine, ceea ce predau studenţilor a fost şi este cea mai mare provocare. (…) Dreptul civil este prin excelenţă problematic, un drept viu, dar şi un mister încă şi poate niciodată elucidat, iar riscul de a preda teze sau idei greşite este imens. În orice caz, de la primul curs am avut grija să avertizez pe studenţi că ceea ce citesc în manuale şi tratate, ceea ce aud în cadrul unei prelegeri ori ceea ce se dezbate în cadrul unui seminar nu este şi nu poate fi ceva definitiv adjudecat ori ceva absolut sigur, neîndoielnic şi necontroversat, ci, dimpotrivă, totul – sau aproape totul – este sub semnul discuţiei, adică trebuie verificat, testat, înainte de a fi acceptat, susţinut sau valorificat”.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 – 28 februarie 2017, inclusiv decizii ale Curţii Constituţionale, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internaţională corespunzătoare lunii februarie 2016 aduc în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internaţional. Cele două rubrici sunt semnate de dna Daniela Ivan, respectiv de profesor dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară
Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluţii ce ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător drd. Răzvan Anghel analizează timpul de lucru al asistenţilor maternali profesioniști și problema compensaţiilor pentrumunca prestată în concediul anual de odihnă.

Dreptul afacerilor
Articolul Studiu comparativ privind procedura revendicărilor în contractele FIDIC, semnat de asistent drd. Oana-Ruxandra Gherghina, în cadrul căruia autoarea abordează prima componentă care alcătuieşte mecanismul complex de soluţionare a litigiilor specific Contractului FIDIC, respectiv procedura revendicărilor, analizând drepturile şi obligaţiile părţilor din această perspectivă.

Drept privat
Articolul Dovada originalităţii semnat de către lector dr. Alin Speriusi-Vlad face o incursiune pe tărâmul probatoriu în domeniul drepturilor de autor. Articolul aprofundează tematica elementelor care stau la baza dovedirii caracterului original al unei opere autorul analizând noutatea şi originalitatea din punct de vedere al condiţiilor de fond care le impun asupra creaţiilor intelectuale protejate. Din această perspectivă noutatea este o componentă a originalităţii, alături de activitatea de creaţie intelectuală, condiţie impusă în mod expres de legislaţia din domeniul dreptului de autor.

Drept public
Articolul Unele aspecte privind acţiunea împotriva ordonanţelor Guvernului semnat de către profesor dr. Anton Trăilescu şi lector dr. Alin Trăilescu tratează aspecte privind procedura promovării şi soluţionării unei astfel de acţiuni, precum şi obiectul pe care îl poate avea o astfel de acţiune, care, conform alin. (5) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 poate fi: acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonanţe ale Guvernului; anularea actelor administrative emise în baza acestor ordonanţe; obligarea unei autorităţi publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operaţiuni administrative.

Articolul Principiile achiziţiilor publice semnat de conferențiar dr. Dan Cimpoeru propune o analiză succintă a contextului economic şi financiar actual la nivel european, dar şi mondial pe fundalul cărora se conturează o serie de trăsături caracteristice domeniului achiziţiilor publice. Totodată, utilitatea principiilor de drept prezintă utilitate practică dintr-o dublă perspectivă: pe de o parte, principiile trasează o linie directoare pentru un sistem juridic, iar pe de altă parte, acestea au rol şi în administrarea justiţiei. În cadrul articolului sunt analizate principiile privind nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea și asumarea răspunderii.

Drept penal
Articolul Unele aspecte privind investigarea criminalistică a infracţiunilor informatice semnat de către lector dr. Adrian-Cristian Moise abordează un subiect de actualitate, autorul fiind de parere că „Investigarea criminalistică a infracţiunilor informatice implică folosirea de unelte tehnologice şi proceduri sofisticate care trebuie respectate pentru a garanta acurateţea rezultatelor în privinţa prelucrării probelor. Procesul de investigare a infracţiunilor informatice prezintă caracteristici specifice care îl fac să fie deosebit de procesul de investigare a infracţiunilor clasice”.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI – decembrie 2016.

În cadrul secţiunii Instrumenete lector dr. Mădălina-Elena Mihăilescu propune spre analiză necesitatea înfiinţării instituţiei Avocatului Copilului în România, autoarea făcând o analiză a legislaţiei existente în prezent la nivel internaţional şi intern, considerând că „pe fundalul unei societăţi româneşti plină de probleme legate de procesul educaţional, de rata din ce în ce mai ridicată a abandonului şcolar sau de cazuri de violenţă extremă exercitată în familie, de părinţi sau bunici asupra minorilor, o astfel de instituţie, având ca scop unic protejarea tinerilor şi copiilor în astfel de situaţii, ar fi bine venită”.

În acest număr avocat Mihai Andrei Dinu semnează pamfletul De ce nu poate fi eradicată, stârpită, învinsă, stopată corupția la noi?

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close