Curierul Judiciar nr. 4/2017

Numărul din luna aprilie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de prof.dr. Ștefan Deaconu, Președintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR, și avocat Cornel Popa, membru în Colegiul de Conducere al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR. Autorii abordează modificări de ordin procedural în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR, potrivit cărora noul Proiect de Reguli de procedură arbitrală „valorifică experienţa semnificativă acumulată la nivel naţional şi internaţional în domeniul arbitrajului şi realizează o reformă solidă a funcţionării arbitrajului comercial în România”.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 – 31 martie 2017, inclusiv decizii ale Curţii Constituţionale și ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie publicate în Monitorul Oficial al României

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internaţională corespunzătoare lunii martie 2017 aduc în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internaţional din materia dreptului internațional public și a diplomației române. Cele două rubrici sunt semnate de dna Daniela Ivan, respectiv de profesor dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară
Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluţii ce ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr drd. Georgiana Tudor, judecător la Curtea de Apel București, analizează competența de soluționare a căii de atac împotriva încheierii prin care instanţa penală respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

Dreptul afacerilor 
Comentariul Deciziei nr. 501/09.09.2014 Curții de Apel Braşov, Secţia civilă, semnat de prof.dr. Smaranda Angheni, privind invocarea unei creanţe în susţinerea opoziţiei creditorului, hotărârea asociaţilor privitoare la dizolvarea societăţii și desfiinţarea hotărârii. Sunt evidențiate în cadrul comentariului natura juridică a cererii de opoziție, precum și posibilitatea asociaților de a decide dizolvarea societății, ambele aspecte fiind întemeiate pe dispozițiile art. 61-62 din Legea societăților nr. 31/1990.

Drept privat
Comentariul Deciziei nr. 19/24.10.2016 a Înaltei Curți, Completul competent să judece recursul în interesul legii privind exercitarea unei căi de atac neprevăzute de lege, diferită de cea corect menţionată în dispozitivul hotărârii atacate, semnat de către lector dr. Liviu-Gheorghe Zidaru, judecător la Curtea de Apel București, aduce în discuție o controversă izvorâtă dintr-o insuficientă cunoaştere a raţiunilor care au determinat completarea art. 457 C.proc.civ. cu noul alin. (4), prin intermediul Legii nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă şi a unor acte normative conexe.

Drept public
Articolul Reflecţii cu privire la atribuţiile prefectului în materia ajutorului de stat semnat de către dr. Irina Alexe analizează punctual, în contextul transformărilor şi evoluţiei societăţii în general şi a instituţiilor de drept european sau naţional, procedura internă privind ajutorul de stat, acordat beneficiarilor la iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale. Scopul este de a observa dacă aceasta afectează sau nu exercitarea de către prefect a controlului de legalitate cu privire la actele autorităţilor administraţiei publice locale.

Drept penal
Articolul Activităţile preliminare realizate de către echipa de cercetare în cazul constatării infracţiunilor de corupţie semnat de drd. Valentin Trif și Adrian Petre abordează anumite aspecte procesuale şi practice specifice, precum şi unele reguli speciale aplicabile în etapa premergătoare investigării criminalistice a locului săvârşirii unor fapte de corupţie, aşa cum acestea au rezultat din activităţile de urmărire penală.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IRUMB – ianuarie 2017.

În cadrul rubricii Instrumente avocat Alezandra-Luiza Ionescu propune spre analiză imixtiunea Uniunii Europene în procedura de executare a unei decizii ICSID, precum și particularitățile unui Tratat Bilateral de Investiţii (BIT). Articolul urmărește, în egală măsură, raportul fragil dintre regulile privind ajutorul de stat și forța executorie a hotărârilor pronunțate sub auspiciile Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii. În considerarea aspectelor tratate, lucrarea discută implicațiile acestora asupra cazului Micula v. România (ICSID nr. ARB/05/20).

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Balena albastră.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close