Curierul Judiciar nr. 5/2017

Numărul din luna mai al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul 
din acest număr este semnat de prof.dr. Elena-Simina Tănăsescu și are ca temă identitatea constituţională şi rolul integrator al Constituţiei, fiind redactat cu prilejul aniversării a 25 de ani de la adoptarea Constituţiei României. Ordinea constituţională instituită în România în 1991 a dat expresie juridică atât trăsăturilor fundamentale, atemporale şi invariante, ale societăţii româneşti, cât şi – sau mai ales – aspiraţiilor şi proiecţiilor sale de viitor, într-o încercare de diagnoză a constantelor şi de prognoză a evoluţiilor unei comunităţi umane care, descătuşată de experienţele trecutului, îşi dorea cu ardoare să se manifeste la nivelul întregului său potenţial. Altfel spus, Constituţia intrată în vigoare în urma referendumului organizat pe 8 decembrie 1991, cu modificările sale din 2003, a dat expresie identităţii constituţionale a României moderne postcomuniste. Pentru a putea înţelege mai bine această identitate constituţională ar trebui mai întâi să ştim ce este însuşi conceptul de identitate constituţională.

Rubrica Proiect de lege aflată sub coordonarea avocat Ferdinand Secoșan, un prim articol dedicat unui subiect sensibil, și anume vaccinarea. Pentru o revistă de drept, subiectul controversat al vaccinării este extrem de ofertant, pentru că implică două tabere care își opun acerb argumente ireconciliabile din care lipsește, de multe ori, un argument esențial: legea. Și anume acea parte din legea aplicabilă care obligă la luarea în considerare a datelor actuale ale științei. Cum relevă datele actuale ale științei ruleta rusească din spatele vaccinării, și care sunt implicațiile legale și practice ale unei asemenea concluzii, vom încerca să lămurim în cele ce urmează.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1- 30 aprilie 2017, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internaţională corespunzătoare lunii aprilie 2017 aduc în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internaţional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluţii ce ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr Claudia Bodean, judecător la Curtea de Apel București, analizează competenţa materială în cazul cererilor având ca obiect înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă cu măsura de protecţie alternativă a tutelei.

Dreptul afacerilor

Articolul Scurte consideraţii asupra unor aspecte procedurale privind extinderea investigaţiilor de către Consiliul Concurenţei, semnat de avocat Germin Petcu. Autorul încearcă să surprindă, într-o analiză ce privește atât legislația primară, cât și legislația secundară din materia concurenței, instituția extinderii investigațiilor și aspectele procedurale mai degrabă neclare aferente acesteia.

Drept privat

Articolul Este condamnarea la pedeapsa închisorii un motiv legal și suficient pentru încetarea de drept a contractului individual de muncă?, semnat de prof.dr. Alexandru Athanasiu și asist.dr. Ana-Maria Vlăsceanu. Autorii își propun să avanseze soluții cu privire la modul de interpretare a art. 56 alin. (1) lit. f) din Codul muncii, potrivit cărora „Contractul individual de muncă existent încetează de drept (…) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești”, în sensul de a stabili dacă aceste prevederi se aplică în toate cazurile condamnării unui salariat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării pedepsei.

Drept public

Articolul Introducerea unei „reguli de aur” a echilibrului bugetar în dreptul intern, semnat de drd. Oana-Andreea Ichim. Pe fondul unei situații de criză economică, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat Tratatul de stabilitate, coordonare si guvernanță. Adoptarea acestui tratat vine ca o evoluție firească a regulilor în materie bugetară, însă se remarcă prin introducerea unei obligativități a respectării regulii echilibrului bugetar. Tratatul inovează la nivel juridic prin faptul că impune această obligativitate, și cu precădere o preferință constituțională, ceea ce dă naștere unor numeroase dezbateri privind legitimitatea și pertinența introducerii regulii echilibrului bugetar la nivelul legii constituționale.

Drept penal

Articolul Utilizarea tehnicilor moderne de audiere în procesul penal: Interviul Cognitiv, semnat de asist.dr. Teodor Manea, aduce în prim plan faptul că practica a dovedit existenţa unei serii întregi de probleme ce pot apărea cu ocazia audierii martorilor în procesul penal şi care pot duce, în final, la soluţii greşite din partea instanţelor. Autorul le rezumă astfel: existenţa deficienţelor naturale ale memoriei umane, care creează dificultăţi pentru martor în amintirea corectă şi completă a faptelor; organele juridice sunt deseori incapabile să stabilească o conexiune cu martorul şi să-i câştige încrederea, astfel amplificând-i nivelul de stres şi perturbând adiţional capacitatea sa de a reproduce corect şi complet faptele; dar şi faptul că organele juridice folosesc deseori tehnici de chestionare ineficiente, prin care involuntar ghidează mărturia în anumite direcţii, pot induce martorului amintiri false, şi pot inhiba amintirea sau redarea unor informaţii importante.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IRUMB – februarie 2017.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Coasta de Azur sau Eforie Nord?

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close