Legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă a suferit modificări

În Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017 a fost publicată H.G. nr. 374/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002.

În cadrul actului normativ se arată, printre altele:

În situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, dovada existenţei domiciliului sau reşedinţei în localitatea de unde pleacă persoana, ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate, se poate face, după caz, cu: actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, depus la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, adeverinţa sau orice alt înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări ori, în urma cererii şi consimţământului expres al persoanei, pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, la solicitarea acestora, de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau Inspectoratul General pentru Imigrări, după caz, în condiţiile legii.

În cazul solicitantului care are calitatea de solicitant de azil sau a dobândit o formă de protecţie în România, precum şi în cazul membrului de familie al acestuia, dovada situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. k) se va face printr-un înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Înscrisul atestă situaţia de fapt aşa cum reiese din evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări şi se eliberează la cererea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, cu consimţământul expres al solicitantului şi, după caz, al membrului de familie al acestuia, în condiţiile legii.

Cuantumul lunar al primei de încadrare se calculează conform art. 74 din lege, în funcţie de distanţa rutieră, pe ruta cea mai scurtă, exprimată în kilometri, în ambele sensuri dus-întors, dintre localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă.

Prima de relocare prevăzută la art. 762din lege se acordă de la data de întâi a lunii următoare solicitării acordării acesteia, pe o perioada de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă de 36 de luni persoana nu pierde calitatea de angajat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 763alin. (4) din lege şi sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 762alin. (1) şi (2) şi art. 763alin. (2) din lege, precum şi condiţia privind existenţa cel puţin pe această perioadă a unui contract de închiriere a unui spaţiu locativ, care este înregistrat la organul fiscal competent.

Perioada de 36 de luni prevăzută la alin. (1) expiră la sfârşitul ultimei zile a celei de a 36-a luni calculate începând cu data de întâi a lunii următoare solicitării acordării primei de relocare prevăzute la art. 762din lege.

În situaţia prevăzută la art. 763alin. (4) din lege, perioada de cel mult 30 de zile pentru care persoana nu are statut de angajat face parte din perioada de acordare a primei de relocare prevăzute la art. 762din lege, iar pentru această perioadă se acordă prima de relocare.

În situaţia în care raportul de muncă sau de serviciu al persoanei încetează în perioada de acordare a primei de relocare de 36 de luni şi persoana nu se află în situaţia prevăzută la art. 763alin. (4) din lege, prima de relocare se acordă până la data încetării raportului de muncă sau de serviciu.

În situaţia în care contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent încetează în perioada de acordare a primei de relocare de 36 de luni şi persoana nu a închiriat un alt spaţiu locativ în localitatea în care s-a încadrat în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, în continuarea contractului de închiriere încetat, prin încheierea unui nou contract de închiriere a unui spaţiu locativ înregistrat la organul fiscal competent, prima de relocare se acordă până la data încetării contractului de închiriere.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close