Din luna iunie 2017 au fost majorate cu 20% salariile unor categorii de funcţionari

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017 a fost publicată Legea nr. 137/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

În cadrul actului normativ se arată:

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2017.

Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor este de 201 lei/lună/pe toată durata anului universitar (12 luni)/student de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii.

Începând cu luna iunie 2017 se majorează cu 20% cuantumul brut al salariilor de bază aflate în plată pentru:

  • personalul din cadrul oficiilor teritoriale pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie;
  • personalul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, Gărzii Naţionale de Mediu şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”;
  • personalul din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al comisariatelor regionale şi judeţene pentru protecţia consumatorilor.

Începând cu luna iunie 2017, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare – medici – din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, indiferent de funcţia pe care sunt încadraţi, pot opta, în locul soldei de funcţie/salariului de funcţie, gradaţiilor şi soldei/salariului de comandă, după caz, pentru salariul de bază stabilit pentru o funcţie echivalentă, potrivit prevederilor din familia ocupaţională „Sănătate”, la care se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional deţinut.

Ajutorul la trecerea în rezervă sau în retragere ori la încetarea raporturilor de serviciu, pensia şi alte drepturi specifice care se acordă, potrivit legii, personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc în raport cu soldele/salariile lunare brute cuvenite în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, corespunzătoare funcţiilor încadrate, potrivit legii.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close