Zoom IN: Incorecta determinare a subiectelor de drept destinatare ale unei norme juridice

feature photo

Acest text constituie un fragment din articolul Incorecta determinare a subiectelor de drept destinatare ale unei norme juridice. Societăţi care nu intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea și sancţionarea spălării banilor publicat în revista Curierul Judiciar nr. 2/2017.

 

Autor: Adriana-Florentina Dobre

 

Articolul este publicat în rubrica Dreptul afacerilor.

 

Sumar:

I. Preliminarii

II. Situaţia premisă

III. Argumentele invocate de către petentă în susţinerea contestaţiei şi poziţia exprimată de către Autoritate

IV. Soluţia şi motivarea instanţei de fond

V. Soluţia şi motivarea instanţei de apel

VI. Concluzie

Rezumat:

Lămurirea clară a categoriei subiectelor de drept ce intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului este forte importantă, deoarece Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor poate efectua acţiuni de control şi aplica sancţiuni exclusiv acelor entităţi expres determinate în legislaţia specială, care prin natura activităţii desfăşurate prezint un risc sporit să săvârşescă activităţi de spălare de bani sau să finanţeze acte de terorism. Aşadar, aceste activităţi şi sancţiuni nu pot viza orice agent economic, independent de obiectul său de activitate sau modalitatea de realizare a tranzacţiilor financiare.

Extras:

I. Preliminarii

Am decis să abordăm aspectele care vor fi prezentate în cele ce urmează datorită impactului pe care l-ar putea avea în practică eroarea săvârşită în speţa analizată, şi anume efectuarea unei activităţi de control şi sancţionarea unui agent economic de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (în continuare, „Oficiul” sau „Autoritatea”) pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru pre ve nirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului (în continuare, „Legea nr. 656/2002”), deşi agentul economic în cauză nu se încadrează în sfera de destinatari ai acestui act normativ.

Deşi la o primă vedere încadrarea unei entităţi în sfera de subiecte cărora li se adresează un anumit act normativ pare o problemă simplă, în speţa de faţă, acest aspect s-a dovedit a fi un test difi cil pentruinstanţa de fond (Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti) învestită cu plângerea contravenţională prin care s-a solicitat anularea procesului-verbal de sancţionare contravenţională tocmai pentru motivul mai sus indicat, problema fiind dezlegată în mod judicios abia de instanţa de control judiciar (Tribunalul Bucureşti).

II. Situaţia premisă

În cursul lunii iulie 2014 un agent economic activ în domeniul telecomunicaţiilor prin reţele cu cablu[1] a fost supus unui control efectuat de către agenţii constatatori din cadrul Oficiului, scopul controlului fiind verificarea modalităţii în care agentul economic s-a conformat dispoziţiilor Legii nr. 656/2002.

După ce societatea a pus la dispoziţia agenţilor consta tatori din cadrul Autorităţii toate documentele contabile solicitate, contractele şi facturile emise în perioada supusă verificării şi a precizat că nu efectuează operaţiuni cu numerar (prin contul casă), reprezentanţii Oficiului au emis un proces-verbal de contravenţie prin care a dispus sancţionarea agentului economic în cauză pentru neîndeplinirea anumitor obligaţii conţinute în Legea nr. 656/2002 (în continuare, „Procesul-Verbal”), după cum urmează:

(i) cu amendă în cuantum de 20.000 de lei, pentru nerespectarea obligaţiei prevăzută de art. 20 alin. (1) din Legea nr. 656/20022;

(ii) cu avertisment pentru nerespectarea obligaţiei prevăzută în art. 11 din Legea nr. 656/20023.

Dată fiind poziţia agentului economic verificat, în sensul că acesta nu se încadrează în sfera subiectelor de drept care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 656/2002, cu consecinţa inexistenţei vreunei obligaţii care să îi incumbe în baza acestui act normativ, precum şi a unui drept al Oficiului de a efectua activităţi de control privind activitatea acestuia, societatea sancţionată a formulat plângere contravenţională împotriva Proce-sului-Verbal.

[…]


[1] CAEN 6110.

 

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close