Află ultimele modificări aduse Regulamentului de concurs pentru admiterea la Şcoala Naţională de Grefieri

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017 a fost publicată Hotărârea CSM nr. 567/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007.

În cadrula ctului normativ se arată:

Baremele de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, se afişează cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise, la centrul de concurs. În termen de 24 de ore de la afişare, candidaţii pot formula contestaţii la barem, care se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor constituie barem definitiv de corectare şi se afişează pe pagina de internet a Şcolii Naţionale de Grefieri.

În cazul admiterii de contestaţii la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor care sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora.

Persoanele prevăzute anterior pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.

Sancţiunile se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecinţele produse.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close