Legea privind stabilirea și sancţionarea contravenţiilor silvice a suferit modificări

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017 a fost publicată Legea nr. 134/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancţionarea contravenţiilor silvice.

În cadrul actului normativ se arată:

Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/ prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietare ale terenului pe care este amplasată aceasta. Contractele sunt nule de drept.

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:

  • neasigurarea de către administratorii drumurilor şi ai căilor ferate forestiere a întreţinerii şi reparării acestora, conform normelor legale în vigoare;
  • neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligaţiei de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea conform art. 2 lit. c). Încheierea contractului este condiţionată în mod expres de existenţa documentelor de proprietate, precum şi de existenţa limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenţie în situaţia în care limitele proprietăţii forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina proprietarului solicitant.

Constituie contravenţie silvică depăşirea posibilităţii, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I şi fără existenţa aprobărilor legale în acest sens, şi se sancţionează după cum urmează:

  • cu avertisment, dacă depăşirea reprezintă până la 3% din posibilitate;
  • cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 3,1%-10% din posibilitate;
  • cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 10,1%-25% din posibilitate;
  • cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depăşirea reprezintă peste 25% din posibilitate.

 

Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolul silvic de regim, după caz, care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă prin care s-a depăşit posibilitatea în condiţiile alin. (1), pe lângă plata amenzii, are obligaţia achitării contravalorii funcţiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs între volumul cu care s-a depăşit posibilitatea, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I, preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei, şi factorul de multiplicare, a cărui valoare este de:

  • 0,5 pentru pădurile încadrate în tipurile funcţionale TV şi TVI;
  • 0,7 pentru pădurile încadrate în tipurile funcţionale TIII şi TIV.

Suma se face venit la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.

Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei autorizarea spre exploatare a produselor accidentale I, în situaţiile în care documentaţia necesară aprobării modificării prevederilor amenajamentului silvic nu este avizată de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură la data autorizării spre exploatare. Sancţiunea se aplică persoanelor care au autorizat spre exploatare produse accidentale I.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close