Efectuarea inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 601/2017 al ministrului Transporturilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011.

În cadrul actului normativ se arată:

CTT include controale tehnice în trafic iniţiale şi controale tehnice în trafic mai detaliate.

Pentru efectuarea CTT, reprezentanţii întreprinderilor şi conducătorii auto cooperează cu inspectorii şi oferă acces la vehicul, la piesele acestuia şi la întreaga documentaţie relevantă în scopul efectuării controlului.

Aparatura utilizată la efectuarea CTT trebuie să îndeplinească condiţiile precizate în RNTR 1.

Certificatul de inspecţie tehnică periodică aferent celei mai recente inspecţii tehnice periodice sau o copie a acestuia sau, în cazul unui certificat de inspecţie tehnică electronic, o copie certificată a certificatului sau un original al acestuia şi raportul întocmit cu ocazia celui mai recent control tehnic în trafic trebuie să fie păstrate la bordul vehiculului.

Pentru vehiculele menţionate la art. 23 alin. (1) lit. a) – c) numărul total de controale tehnice în trafic iniţiale în Uniunea Europeană în fiecare an calendaristic corespunde unei proporţii de cel puţin 5% din numărul total al acestor vehicule care sunt înmatriculate în statele membre.

I.S.C.T.R. depune eforturi pentru a efectua un număr adecvat de controale tehnice în trafic iniţiale, proporţional cu numărul total de astfel de vehicule care sunt înmatriculate în România, astfel încât la nivelul Uniunii Europene să fie îndeplinite prevederile alin. (1).

Până la data de 20 mai 2019 I.S.C.T.R. introduce vehiculele pentru care a fost efectuat CTT în sistemul de clasificare în funcţie de gradul de risc, prevăzut la art. 15 din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportarea informaţiilor privind numărul şi gravitatea deficienţelor, stabilite în anexele nr. 1b), 1c) şi/sau 1d), constatate la vehicule verificate. Pentru a atribui fiecărei întreprinderi şi fiecărui vehicul un profil de risc se vor utiliza criteriile stabilite în anexa nr. 1a).

Aceste informaţii se utilizează pentru verificarea mai riguroasă şi mai frecventă a întreprinderilor şi vehiculelor cu un grad de risc ridicat. Sistemul de clasificare în funcţie de gradul de risc este administrat de I.S.C.T.R.

În vederea clasificării pe grade de risc conform alin. (1) se utilizează şi informaţiile primite de la alte state membre ale Uniunii Europene referitoare la CTT.

În vederea efectuării unui CTT iniţial, inspectorii pot alege cu prioritate vehicule exploatate de întreprinderi cu un profil de risc ridicat sau vehicule clasificate cu un profil de risc ridicat, în conformitate cu art. 16 din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Vehiculele pot fi selectate pentru control şi aleatoriu sau atunci când există suspiciunea că acestea prezintă un risc pentru siguranţa rutieră sau pentru mediu.

Selectarea vehiculelor pentru CTT se efectuează fără discriminare bazată pe considerente care ţin de naţionalitatea conducătorului auto sau de ţara de înmatriculare ori de punerea în circulaţie a vehiculului, ţinându-se seama de necesitatea reducerii la minimum a costurilor şi întârzierilor provocate conducătorilor auto şi/sau operatorilor economici.

Atunci când efectuează un control tehnic în trafic, inspectorul nu trebuie să intre în niciun conflict de interese care ar putea influenţa imparţialitatea şi obiectivitatea deciziilor sale.

Salarizarea inspectorilor nu este direct legată de rezultatele controalelor tehnice în trafic iniţiale sau mai detaliate.

Controalele tehnice în trafic mai detaliate, realizate în facilităţi de control tehnic în trafic desemnate sau prin utilizarea unităţilor mobile de control, sunt efectuate de inspectori atestaţi conform prevederilor RNTR 1.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close