HG privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 a suferit modificări

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017 a fost publicată H.G. nr. 404/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023.

În cadrul actului normativ se arată:

Scopul Programului naţional constă în înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces complex, care include în principal următoarele: realizarea de campanii de informare şi conştientizare publică a proprietarilor, respectiv a posesorilor şi a altor deţinători, identificarea imobilelor, a titularilor drepturilor reale şi a posesorilor acestora, realizarea de măsurători cadastrale, colectarea actelor juridice de la deţinători, Integrarea şi prelucrarea datelor şi întocmirea documentelor cadastrale, afişarea publică, în condiţiile Legii, a documentelor cadastrale, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, inclusiv în ceea ce priveşte contestarea calităţii de posesor, actualizarea documentelor cadastrale şi deschiderea cărţilor funciare, emiterea şi plata certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, în termenele şi condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (7)-(9) din Lege.

Finanţarea Programului naţional se asigură din sursele financiare prevăzute de art. 9 alin. (3) din Lege.

Agenţia Naţională este beneficiar al axei prioritare 11 din Programul operaţional regional 2014-2020 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară şi beneficiază de cofinanţare în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Principalele activităţi care se realizează potrivit Legii, precum şi sumele estimate din venituri proprii ale Agenţiei Naţionale şi cele provenite din fonduri europene structurale şi de investiţii, necesare pentru realizarea Programului naţional în perioada 2015-2023, sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close