Zoom IN: Obiectul acţiunii împotriva ordonanţelor Guvernului

feature photo

Acest text constituie un fragment din articolul Unele aspecte privind acţiunea împotriva ordonanţelor Guvernului publicat în revista Curierul Judiciar nr. 3/2017.

 

Autori:  – Prof. univ. dr. Anton Trăilescu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara

Lector univ. dr. Alin Trăilescu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara

Articolul este publicat în rubrica Drept public

Sumar:

I. Obiectul acţiunii împotriva ordonanţelor Guvernului
II. Părţile în acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului
III. Procedura promovării și soluţionării acestei acţiuni

Rezumat:

În cadrul acestui studiu sunt reliefate aspectele specifice acţiunii în contencios administrativ izvorâte din ordonanţele guvernului declarate neconstituţionale, care o particularizează faţă de acţiunea tipică în contencios administrativ. Aceste aspecte specifice privesc condiţiile de admisibilitate şi termenul în care poate fi promovată această acţiune specială în contencios administrativ, procedura prealabilă, procedura de judecată şi soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa judecătorească.

De asemenea, sunt prezentate comentarii ale efectelor deciziilor de declarare a neconstituţionalităţii ordonanţelor guvernului în procesele având ca obiect anularea unor acte administrative emise în baza acestor ordonanţe şi criticile aduse unor soluţii jurisprudenţiale greşite din punctul de vedere al autorilor.

Extras:

De la bun început trebuie precizat că ordonanţele Guvernului nu pot face obiectul controlului judecătoresc, ci numai al controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională, potrivit art. 2 alin. (1)[1] din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată[2].

De aceea, alin. (5) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004[3] prevede, în mod expres, că acţiunea pe care o reglementează acest text de lege, aşa-zisă împotriva ordonanţelor Guvernului, poate avea ca obiect: – acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordo nanţe ale Guvernului;- anularea actelor administrative emise în baza acestor ordonanţe;- obligarea unei autorităţi publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operaţiuni administrative.

Acţiunea reclamantului poate cuprinde una sau mai multe dintre aceste pretenţii posibile, în funcţie de vătămările aduse dreptului sau interesului său legitim printr-o ordonanţă a Guvernului sau prin anumite dispoziţii ale acesteia care au fost declarate neconsti-tuţionale de către Curtea Constituţională.

Astfel, în primul caz, prejudiciul este consecinţa directă a ordonanţei declarate neconstituţionale, iar, în cel de-al doilea caz, consecinţa constă în punerea în executare a ordonanţei printr-un act administrativ prin care a fost lezat un drept sau interes legitim al reclamantului.

În acest din urmă caz, reclamantul poate solicita anularea actului nelegal şi repararea pagubei produse prin acel act, dacă este cazul, ori anularea actului dedusjudecăţii şi obligarea autorităţii publice pârâte la emiterea unui alt act administrativ sau la realizarea unei anumite operaţiuni administrative, în condiţiile legii.

Dacă reclamantul nu va respecta aceste limite ale obiectului acţiunii sale şi va promova o acţiune în care obiectul principal al acesteia îl constituie constatarea neconstituţionalităţii de către instanţa de contencios admi nis trativ ori anularea ordonanţei sau a dispoziţiei din ordonanţă prin care i-a fost lezat un drept sau interes legitim al său, acţiunea sa va fi respinsă ca inadmisibilă.

(…)


[1] Acest text de lege are următorul conţinut: „Curtea Constituţională asigură controlul constituţionalităţii legilor, a tratatelor internaţionale, a regulamentelor Parlamentului şi a ordonanţelor Guvernului”.

[2] M.Of. nr. 807/03.12.2010.

[3] M.Of. nr. 1154/07.12.2004.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close