CEDO a condamnat România pe tărâmul art. 6 § 1 şi art. 6 § 3 lit. d) din Convenţie în cauza Prăjină

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017 a fost publicată Hotărârea Secţiei a III-a a Curţii Europene a Drepturilor Omului din 7 ianuarie 2014 în Cauza Prăjină împotriva României, rămasă definitivă la 7 aprilie 2014.

La originea cauzei se află o cerere (nr. 5.592/05) îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, domnul Laurenţiu Prăjină („reclamantul”), a sesizat Curtea la 26 ianuarie 2005, în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale („Convenţia”).

Reclamantul susţine că dreptul său la un proces echitabil nu a fost respectat, în măsura în care nu a beneficiat de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării şi nu a putut să solicite ascultarea martorului M.E., a cărei declaraţie dată în faţa procurorului a fost determinantă pentru condamnarea acestuia. Acesta invocă art. 6 §1 şi art. 6 § 3 lit. b) şi d) din Convenţie.

Cu privire la admisibilitate

Reclamantul invocă o pretinsă lipsă a timpului şi înlesnirilor necesare pregătirii apărării sale.

Guvernul susţine că reclamantul a fost prezent şi a fost reprezentat de un avocat la toate şedinţele şi că instanţele au admis toate cererile de amânare, cu excepţia uneia, formulate de acesta în vederea studierii documentelor de la dosar. În plus, acesta nu s-a plâns de nicio lipsă de timp pentru pregătirea apărării sale în cursul procedurii interne.

Curtea constată că, deşi se plânge în faţa acesteia cu privire la lipsa de timp şi de înlesniri necesare pregătirii apărării sale, reclamantul a beneficiat pe parcursul întregii proceduri de mai multe amânări în acest scop. În plus, în căile de atac introduse de acesta nu a menţionat nicio deficienţă de această natură (supra, pct. 18 şi 21). În orice caz, niciun element existent în dosar nu permite să se afirme că dreptul la apărare ar fi fost încălcat în această cauză.

Rezultă că acest capăt de cerere este în mod vădit nefondat şi trebuie să fie respins în temeiul art. 35 § 3 lit. a) şi art. 35 § 4 din Convenţie.

Cu privire la capătul de cerere întemeiat pe art. 6 §1 şi art. 6§ 3 lit. d) din Convenţie

Reclamantul susţine că dreptul său la un proces echitabil nu a fost respectat, în măsura în care nu a putut solicita ascultarea martorului M.E., a cărei declaraţie făcută în faţa procurorului a fost determinantă pentru condamnarea lui.

Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit nefondat în sensul art. 35 § 3 lit. a) din Convenţie. Pe de altă parte, Curtea subliniază că acesta nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar să fie declarat admisibil.

În unanimitate, Curtea:

  • A declarat cererea admisibilă în ceea ce priveşte capătul de cerere întemeiat pe art. 6 § 1 şi art. 6 § 3 lit. d) şi inadmisibilă pentru celelalte capete de cerere;
  • a hotărât că au fost încălcate art. 6 § 1 şi art. 6 § 3 lit. d) din Convenţie;
  •  a hotărât:

a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenţie, următoarele sume, care trebuie convertite în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii:

(i) 2.500 EUR (două mii cinci sute de euro), plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral;

(ii) 300 EUR (trei sute euro), plus orice sumă putând fi datorată cu titlu de impozit către reclamant, pentru cheltuielile de judecată;

b) că, de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu 3 puncte procentuale;

  • a respins cererea de acordare a unei reparaţii echitabile pentru celelalte capete de cerere.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close