Curierul Judiciar nr. 10/2017

feature photo

Numărul din luna octombrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de prof.dr. Simona Gherghina și are ca punct central tezele prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale. Intenția anunțată a Guvernului de a elabora un Cod al finanțelor publice locale, care să reunească normele cuprinse în prezent în Legea finanțelor publice locale, normele referitoare la impozitele și taxele locale și la administrarea acestora din Codul fiscal și Codul de procedură fiscală, precum și prevederile referitoare la criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, reprezintă o oportunitate de analiză a actualității și eficienței principiilor și regulilor aplicabile acestui domeniu. Articolul analizează soluția de codificare astfel propusă, subliniind elementele omise de tezele prealabile ale proiectului de cod și în același timp propunând soluții succinte de reformare sau actualizare a unor reguli elementare în materia finanțării bugetelor locale, astfel încât obiectivul principal al acestei reglementări, asigurarea autonomiei locale, să poată fi realizat.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de drd. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 – 31 august 2017, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internaţională corespunzătoare lunilor august-septembrie 2017 aduc în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internaţional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica realizată de judecător drd. Răzvan Anghel dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluţii ce ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr sunt analizate condițiile de acordare și modul de calcul al indemnizației reparatorii stabilite de Legea nr. 341/2004 în favoarea copiilor eroilor-martiri.

Dreptul afacerilor

Articolul Despre termenul de atacare a hotărârii adunării membrilor cooperatori dintr-o societate cooperativă, semnat de lect.dr. Mirela Costache și lect.dr., judecător Alexandru Bleoancă. Potrivit art. 44 alin. (3) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, hotărârile adunării generale a membrilor cooperatori dintr-o societate cooperativă, contrare legii sau actului constitutiv, pot fi atacate în justiție în termen de 15 zile de la data menționării în registrul comerțului, de oricare dintre membrii cooperatori care au luat parte la adunarea generală și au votat împotrivă sau care nu au participat la adunarea generală. Termenul comportă discuții în funcție de cauza de nulitate invocată. Într-o opinie, termenul este general aplicabil, indiferent dacă este vorba despre o nulitate absolută ori relativă. În opinia contrară, termenul este aplicabil doar pentru cazurile de invocare a nulității relative; în cazul nulității absolute, acțiunea este imprescriptibilă, așa cum stabilește, într-o situație similară, art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 a societăților. Autorii analizează argumentele în susținerea fiecăreia dintre cele două opinii, prin interpretarea regimului juridic al atacării în instanță a hotărârii adunării generale a membrilor societății cooperative, comparând normele corespunzătoare din legislația referitoare la cooperație cu cele privitoare la alte forme de societate și la persoanele juridice în general.

Drept privat

Articolul Executarea cesiunii de creanță încheiată în scop de garanție – operațiune asimilată ipotecii, semnat de judecător Oana Stoenescu. Articolul cuprinde câteva aspecte legate de caracterul de titlu executoriu al contractului prin care se realizează o cesiune de creanţă încheiată în scop de garanţie, cu evidenţierea raportului juridic vizat de asimilare sub aspectul executării, dar şi aspecte legate de mecanismele specifice pe care creditorii le au la îndemână pentru realizarea drepturilor în cadrul procedurii execuţionale.

Drept public

Articolul Particularităţi ale controlului jurisdicţional exercitat de CJUE asupra tăcerii administraţiei, semnat de conf.dr. Emilia-Lucia Cătană propune o analiză a particularităților controlului jurisdicțional exercitat de CJUE asupra tăcerii administrației. Concluziile studiului evidențiază că în contenciosul funcției publice exercitat în prezent de Tribunal, tăcerea administrației este calificată ca decizie implicită de respingere a cererii, atacarea în contencios administrativ a acesteia în faţa Tribunalului presupunând parcurgerea obligatorie a procedurii reclamaţiei administrative prealabile.

Drept penal

Articolul Importanţa evaluării medicale psihiatrice în privarea de libertate a alienatului mintal, semnat de auditor de justiție Constantin-Dumitru Călina. Acest articol stabilește cazurile în care, în condițiile legii, o persoană poate fi privată de libertate, printre acestea regăsindu-se și detenția unui alienat. În acest sens, Curtea Europeană a statuat în jurisprudenţa sa constantă, faptul că un individ nu poate fi considerat „alienat” şi nu poate suferi o privare de libertate decât dacă cel puţin următoarele trei condiţii sunt îndeplinite: în primul rând, alienarea sa trebuie să fi fost stabilită în mod edificator; în al doilea rând, tulburarea trebuie să aibă un caracter sau o amploare care să justifice internarea; în al treilea rând, internarea nu se poate prelungi valabil fără persistenţa acestei tulburări.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IRUMB – mai-iunie 2017.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Efectul Ordonanței nr. 13, Ordonanței nr. 14 și a celorlalte acte juridice asupra populației.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close