Curierul Judiciar nr. 1/2018

feature photo

Numărul din luna ianuarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de Mădălina Murărescu, editor www.goanadupăbitcoin.ro. Acest articol se dorește a fi prezentare a Bitcoin-ului, apreciat de autoare ca fiind un experiment social, politic și economic. Bitcoinul aduce Vestul Sălbatic în lumea financiară, o combinație puțin probabilă care în mintea multor oameni se lovește de un blocaj. În definitiv, avem nevoie de reguli ca să funcționăm, ca să ne coordonăm eforturile și ca să construim societatea, nu-i așa?

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de drd. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 24 noiembrie – 31 decembrie 2017, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubrica de Actualitate europeană corespunzătoare lunii noiembrie 2017 aduce în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, fiind semnată de Daniela Ivan.

Practică judiciară neunitară

Rubrica realizată de judecător drd. Răzvan Anghel dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluţii ce ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr sunt analizate delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă și remunerarea muncii suplimentare în cazul lucrătorilor mobili care desfășoară activități de transport rutier.

Dreptul afacerilor

Comentariul Deciziei nr. 4604/07.11.2017 a Curții de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, semnat de avocat dr. Daniel Moreanu, privind impreviziunea, clauzele de echilibrare convențională, circumstanța imprevizibilă și creșterea salariului minim. Importanța acestei spețe reiese din aceea că jurisprudența în materia impreviziunii, o instituție care a dobândit reflectare legală expresă abia prin Codul civil din 2009, fiind anterior exclusiv o creație doctrinară, este extrem de limitată. Devine, astfel, de o importanță majoră pentru aplicarea viitoare corectă a acestei excepții de la principiul pacta sunt servanda ca acest mecanism de justiție contractuală (contractual justice) să fie în mod corect utilizat de către practica judiciară, având în vedere rolul instanței de judecată care poate interveni în adaptarea contractului sau încetarea acestuia.

Dreptul privat

Comentariul Deciziei nr. 1261/01.11.2017 a tribunalului Timiș, Secția I civilă, semnat de judecător dr. Csaba Bela Nász, privind obligația de a face și cererea de demolare a unor construcții edificate de un terț. Speța rezumată pune în discuție mai multe probleme de drept în legătură cu o situație juridică destul de des întâlnită în practică, și anume când unul dintre proprietarii unui fond învecinat a edificat, dincolo de limita sa de proprietate, o construcție sau a realizat o altă lucrare ori plantație, iar prin aceasta se naște întrebarea legitimă care va fi soarta acelei construcții, plantații sau alte lucrări.

Articolul Este practica judiciară izvor de drept civil?, semnat de judecător Radu-Mihai Necula. Punctul de plecare al articolului este reprezentat de lucrarea „Drept civil. Teoria generală, Vol. I. Teoria dreptului civil”, publicată de profesorul Marian Nicolae în anul 2017 . În lucrarea amintită, profesorul analizează într-o manieră amplă izvoarele dreptului civil și formulează anumite concluzii cu privire la caracterul de izvor de drept al practicii judiciare. Considerând că dezbaterea problemelor juridice controversate este cheia rezolvării corespunzătoare a acestor probleme, autorul face câteva precizări legate de subiectul abordat.

Drept public

Articolul Regimul sancționator prevăzut de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, semnat de dr. Irina Alexe. Este cunoscut deja faptul că regulamentul nu constituie o noutate absolută nici în materia protecției persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, nici în materia liberei circulații a acestor date și că, anterior anului 2016, aceste domenii au fost reglementate la nivelul Uniunii Europene prin intermediul unei directive transpusă de către statele membre în legislația lor națională. Considerăm că interesul major pentru acest nou act legislativ al Uniunii Europene este dat nu neapărat de faptul că regulamentul este susceptibil să inducă transformări semnificative în materia protecției datelor cu caracter personal, ci mai ales de principalele noutăți care vizează regimul sancționator calificat, prin prisma cuantumului amenzilor administrative, ca fiind foarte sever.

Drept penal

Articolul Precizări privind condițiile arestării preventive, semnat de prof. dr. Constantin Sima, propune spre analiză o recentă soluție de trimitere în judecată care a direcționat din nou atenția asupra cazurilor și condițiilor în care se poate dispune măsura arestării preventive. Autorul consideră că norma procesuală nu definește clar condițiile luării măsurii arestării preventive și nu este predictibilă în aplicarea sa, iar de lege ferenda, este de părere că legiuitorul ar trebui să prevadă în cuprinsul art. 223 alin. (1) C.proc.pen. o limită minimă a pedepsei pentru infracțiunea care constituie temei al luării măsurii arestării preventive.

Articolul Deficiențe privind actualul conținut juridic al infracțiunii de abuz în serviciu, semnat de conf. dr. Gavril Paraschiv. Autorul este de părere că lipsa de precizie a normei de incriminare a creat largi posibilități de interpretare neunitară, chiar discriminatorie, nu numai de la o faptă la alta sau de la o persoană la alta, ci și de la o categorie profesională la alta. Spre exemplu, din rațiuni mai greu de explicat, printr-o interpretare „extensivă” și fără a se ține cont de lipsa intenției frauduloase ori de reglementările privind eroarea de fapt (cauză de neimputabilitate ce se aplică tuturor celorlalte persoane) etc., s-a format o practică destul de extinsă, potrivit căreia mai mulți notari au fost trași la răspundere penală pentru abuz în serviciu (sau neglijență în serviciu), când au întocmit greșit un act (datorită interpretării deficitare a legii ori când numai organele judiciare au apreciat că legea a fost aplicată greșit) sau când notarii au confundat două persoane (chiar dacă erau frați gemeni) etc., deși pentru asemenea fapte, legea civilă prevede alte sancțiuni, cum ar fi nulitatea actului și, eventual, răspunderea penală a persoanelor care au indus în eroare etc.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IRUMB – noiembrie 2017.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Vreau să devin miliardar, vreau să intru în TOP 300.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close