Curierul Judiciar nr. 3/2018

feature photo

Numărul din luna martie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de prof. dr. Edmond Gabriel Olteanu, care vorbește despre idealul oricărui participant la procesul de legiferare, și anume o legislație cunoscută și acceptată de societate, bazată pe valorile proprii acesteia. Discuția este particularizată pe legislația drepturilor de autor, în a cărui politică de armonizare legislativă a UE din ultimii 15 ani s-a remarcat utilizarea „metodei de reglementare a pașilor mărunți”, începând cu programele pentru calculator și terminând în 2014 cu gestiunea colectivă. Chiar și abordarea reglementării gestiunii colective la nivel de directivă a fost treptată, începând cu o Recomandare a Comisiei din 2005, trecând la faza de legiferare în 2012, când a fost publicat proiectul de Directivă privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizarea online pe piața internă și ajungând la publicare în 2014 și cu termen limită pentru transpunere 10 aprilie 2016. De curând a fost promulgată Legea nr. 74/2018, care urmărește transpunerea Directivei 2014/26/UE.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de drd. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 – 28 februarie 2018, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internaţională corespunzătoare lunii februarie 2018 aduc în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internaţional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluţii ce ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător drd. Georgiana Tudor analizează restabilirea situației anterioare prin anularea contractelor de finanţare încheiate în mod fraudulos în cazul săvârșirii infracţiunii împotriva intereselor financiare ale UE prevăzută de art. 18^1 din Legea nr. 78/2000.

Profesii juridice

Conf. dr. Gavril Paraschiv ne propune o analiză a modificărilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor care înlătură numeroase inadvertențe care generau inechități, în special cu privire la activitățile care se iau în calcul la stabilirea vechimii necesare pentru acordarea pensiei de serviciu, cât și a cuantumului acesteia, însă nu pe toate. Reglementările cuprinse în art. 81 generează o enormă discriminare, întrucât cei care au o vechime mai mică (chiar câteva luni) în funcțiile de judecător sau procuror pot primi pensie de serviciu, dacă se pensionează din aceste funcții. Cei care, însă, au lucrat 19 ani în aceste funcții, nu beneficiază de pensie de serviciu, numai pentru faptul că au ieșit la pensie din alte funcții.

Dreptul afacerilor

Articolul Nemo censetur ignorare legem şi implicaţiile în dreptul concurenţei, semnat de avocat dr. Valentin Mircea, avocat Lavinia Toma-Tumbar și avocat Germin Petcu, pune în discuție sensul tradiţional admis al principiului nemo censetur ignorare legem care exprimă ideea că nimeni nu poate invoca ca şi mijloc de apărare necunoaşterea legii. Originea lui trebuie căutată, probabil, în epoca timpurie a dreptului, atunci când dreptul penal (căruia acest principiu i s-a adresat dintru bun început) era bazat aproape în exclusivitate pe moralitate. Rădăcinile sale trebuie aşadar identificate în înţelegerea comună a faptului că o anumită faptă era prin natura sa interzisă, fiind (sau trebuind să fie) evident pentru orice cetăţean al urbei că răul faptei respective o determina să fie în afara regulilor de convieţuire socială. Discuția este condusă spre domeniul legislației concurenței cu o analiză dedicată erorii de drept.

Articolul Repere jurisprudenţiale europene privind conceptul de consumator, semnat de Lector dr. Mihaela-Georgiana Iliescu, constituie o completare a articolului publicat în Curierul Judiciar nr. 12/2017 privind interpretarea noțiunii de consumator în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, ținând cont de faptul că un rol decisiv în asigurarea unei interpretări şi, deopotrivă, a unei aplicări uniforme a acestei noţiuni în toate statele membre a revenit Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Noţiunea de consumator este o noțiune operațională și dinamică, definită prin raportare la conținutul fiecărui act normativ în cauză. În ultimii ani, Curtea de la Luxemburg a avut ocazia de a se pronunţa asupra acestei chestiuni în nenumărate rânduri. În cele ce urmează vom continua analiza celor mai relevante hotărâri, în scopul de a contura linia interpretativă adoptată până în prezent de Curte în legătură cu noţiunea de consumator.

Drept privat

Comentariul Sentinţei civilă nr. 218/08.12.2017 a Curții de Apel Timișoara, Secția I civilă, semnat de judecător dr. Csaba Bela Nász, privind conflictul negativ de competenţă, dezbaterea succesorală având o valoare mai mare de 200.000 lei și competenţa materială. Speţa rezumată aduce în discuţie o situaţie juridică destul de des întâlnită în practică, şi anume când moştenitorii lui de cujus, urmare neînţelegerilor cu privire la averea lăsată de acesta, solicită instanţei de judecată să dispună cu privire la dezbaterea respectivei succesiuni, a cărei valoare depăşeşte pragul de 200.000 lei, şi în acest caz se pune problema cărei instanţe, din punct de vedere al competenţei materiale, trebuie să se adreseze.

Articolul Perioada de gardă la domiciliu poate constitui timp de lucru. Nuanţări recente în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, semnat de judecător drd. Răzvan Anghel, propune un subiect foarte actual, fiind o analiză a cauzei C-518/15, Ville de Nivelles c. Rudy Matzak. Soluţia constituie o nuanţare foarte importantă a jurisprudenţei anterioare a CJUE, deşi nu poate fi considerată cu adevărat un reviriment al acesteia, întrucât întotdeauna Curtea a analizat această problemă în contextul particular al cauzelor în care a fost sesizată şi nu a exclus în mod categoric posibilitatea ca o perioadă de gardă la domiciliu să constituie timp de lucru (în situaţii excepţionale), deşi, din jurisprudenţa anterioară – constantă – a Curţii, rezulta că, în general, aceste perioade trebuie considerate timp de odihnă.

Drept public

Articolul Consideraţii privind reprezentarea unităţilor administrativ teritoriale şi a autorităţilor administraţiei publice locale, semnat de Conf. dr. Nicoleta Miulescu. Articolul propune analiza instituţiei reprezentării unităţilor administrativ-teritoriale şi autorităţilor administraţiei publice locale în instanţă, în lumina sediului materiei din art. 84 alin. (1) C.proc.civ., potrivit căruia „persoanele juridice pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţei de judecată numai prin consilieri juridici sau avocat, în condiţiile legii”.

Drept penal

Articolul Impactul măsurii compensatorii prevăzută la art. 551, introdusă prin Legea nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013, asupra diferitelor instituții de drept, semnat de judecător Liliana-Dorina Răducu. Articolul constituie o analiză amplă cu puternice accente practice a domeniului de aplicare, a instituțiilor în cadrul cărora operează mecanismul compensatoriu al zilelor executate suplimentar și a mecanismului de aplicare a dispozițiilor art. 55^1 din Legea nr. 254/2013.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IRUMB – ianuarie 2018.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul 8 Martie.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close