Curierul Judiciar nr. 4/2018

feature photo

Numărul din luna aprilie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de prof.dr. Evelina Oprina, care expune interferențele dintre anumite competențe speciale ale executorului judecătoresc și activitățile altor profesii juridice. Discuția este particularizată pe legislația profesiei de avocat, a celei de mediator și a celei de notar, iar problematica unei presupuse ori chiar reale suprapuneri de competenţe în ceea ce priveşte anumite activităţi particulare ale executorului judecătoresc prin raportare la activitatea altor profesii juridice prilejuieşte ocazia de a realiza o incursiune în specificitatea atribuţiilor executorului judecătoresc.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de drd. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 – 31 martie 2018, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internaţională corespunzătoare lunii martie 2018 aduc în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internaţional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof. univ. dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare și cuprinde soluţii ce ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr, judecător Claudia Bodean analizează competenţa funcţională în soluţionarea apelurilor formulate împotriva hotărârilor pronunţate în cadrul contestaţiilor la executare în materie fiscal.

Dreptul afacerilor

Articolul „Metamorfozarea” impreviziunii în structura complexă a instituţiei insolvenţei. Noi provocări juridice aflate în interferenţă cu responsabilitatea socială, semnat de prof. drd. Ionel Didea și drd. Diana-Maria Ilie, arată că instituţia impreviziunii rămâne elementul central, fundamental din care s-au desprins atât insolvenţa specifică persoanelor juridice, cât şi insolvenţa persoanelor fizice care completează ansamblul sistemului juridic de protecţie a consumatorului, idee întărită şi de către organul constituţional care extrapolează impreviziunea tocmai pentru a menţine o împărţire echitabilă a riscurilor şi pentru a evita diversele speculaţii ale consumatorilor.

Drept privat

Comentariul Deciziei nr. 182/18.04.2018 a Curții de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, semnat de judecător, lector dr. Liviu Gheorghe Zidaru, privind contestaţia pentru tergiversarea procesului și depăşirea termenului de redactare a hotărârii judecătoreşti. Speța reamintește faptul că o contestaţie pentru tergiversarea procesului nu este o sancţiune pentru o conduită imputabilă, ci un remediu judiciar pentru situaţii obiective, concluzionându-se în sensul că, paradoxal, eficacitatea sa este prezervată mai ales dacă este formulată cu responsabilitate şi cu o anumită toleranţă faţă de întârzierile cauzate de contexte obiective.

Articolul Noua reglementare privind telemunca. Probleme specifice privind delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul telesalariaţilor, semnat de judecător drd. Răzvan Anghel, propune un subiect foarte actual, fiind analizată Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. Articolul prilejuieşte o scurtă privire asupra apariţiei şi evoluţiei acestui mod de organizare a muncii şi asupra problemelor identificate în alte state în ceea ce priveşte delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul lucrătorilor implicaţi în acest tip de activităţi.

Drept public

Articolul Combaterea corupţiei în România: Repere conceptuale, instituţionale şi jurisprudenţiale, semnat de lector dr. Bogdan Dima, constituie o analiză amplă cu puternice accente practice cu privire la reglementările existente la nivel internaţional, regional și național, fiind avute în vedere numeroase Decizii ale Curții Constituționale a României. Cadrul normativ analizat în acest articol acoperă toate cele trei dimensiuni ale procesului de combatere a corupţiei: dimensiunea preventivă, dimensiunea represivă şi dimensiunea reparatorie.

Drept penal

Comentariul Deciziei penale nr. 274/22.05.2015 a Curții de Apel Târgu Mureș, Secția penală și pentru cauze cu minori și familie, semnat de judecător drd. Georgiana Tudor. Problemele de drept pe care le relevă prezentul articol privesc încadrarea juridică a faptelor săvârșite, răspunderea penală a persoanei juridice, măsura confiscării, efectele hotărârii judecătorești.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close