Modificarea și completarea Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale

feature photo

Sorin Vlădescu
Partener Țuca Zbârcea & Asociații

Luiza Ionescu
Avocat colaborator, Țuca Zbârcea & Asociații

Legea nr. 167/2018 („Legea nr. 167/2018”) pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 („Legea energiei electrice și gazelor naturale”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 16 iulie 2018. Obiectivul principal al modificării Legii energiei electrice și gazelor naturale este instituirea obligativității operatorilor de distribuție a gazelor naturale și/sau operatorului de transport și de sistem al gazelor naturale de a permite mai rapid accesul la rețeaua de gaze naturale.

Legea nr. 167/2018 are ca obiect și alte modificări ale Legii energiei electrice și gazelor naturale, cele mai importante dintre acestea fiind sumarizate în continuare.

Modificări aduse Legii energiei electrice și gazelor naturale

 • Energie electrică

1. Cofinanțarea investițiilor nejustificate economic din fonduri ale persoanelor fizice și juridice care solicită racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice

În situația în care investițiile pentru dezvoltarea rețelei de distribuție pentru electrificarea localităților sau pentru extinderea rețelei de distribuție în zona acoperită de contractul de concesiune nu sunt justificate economic pentru operatorul de distribuție, realizarea acestora va fi cofinanțată din fonduri proprii ale distribuitorului, fonduri ale bugetelor locale și/sau din bugetul de stat precum și din fonduri ale persoanelor fizice și juridice care au solicitat racordarea la rețea în acea zonă.

2. Noi obligații și restricții impuse furnizorilor

Legea nr. 167/2018 impune furnizorilor noi obligații și restricții, respectiv:

 • obligația de a achiziționa energie electrică pentru a se asigura acoperirea consumului clienților furnizorului, cu prioritate pentru clienții beneficiari ai serviciului universal din portofoliul propriu al acestuia. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amenda cuprinsă între 5% și 10% din cifra de afaceri anuală.
 • interdicția expresă pentru furnizor de a denunța unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienții finali.

3. Modificarea prevederilor referitoare la sistemele de măsurare inteligentă

De la data intrării în vigoare a Legii nr. 167/2018, se modifică prevederile referitoare la sistemele de măsurare inteligentă care vor fi implementate conform calendarului aprobat de ANRE potrivit proiectelor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă elaborate de operatorii de distribuție pe bază de analize cost-beneficiu.

4. Modificarea noțiunii de contravenție săvârșită în mod repetat

Potrivit alin. (4) al art. 93 din Legea energiei electrice și gazelor naturale, astfel cum aceasta a fost modificată, prin contravenție săvârșită în mod repetat se înțelege săvârșirea anterioară de cel puțin două ori a aceleiași fapte contravenționale în decursul a 12 luni consecutive.

 • Gaze naturale

1. Modificarea domeniului de reglementare din sectorul gazelor naturale

De la data intrării în vigoare a Legii nr. 167/2018,  se modifică art. 98 din Legea energiei electrice și gazelor naturale care stabilește domeniul de reglementare pentru desfășurarea activităților privind gazele naturale prin excluderea din câmpul de aplicare a gazelor petroliere lichefiate (GPL), gazelor naturale comprimate (GNC), gazelor naturale comprimate pentru vehicule (GNCV).

2. Interdicția furnizorului de gaze naturale de a denunța unilateral contractele încheiate cu clienții finali

Simetric modificării aduse în domeniul electricității, Legea nr. 167/2018 reglementează interdicția denunțării unilaterale a contractelor de furnizare gaze naturale încheiate cu clienții finali și pentru furnizorul de gaze naturale.

3. Reglementarea unor noțiuni noi

Legea nr. 167/2018 introduce noi noțiuni aplicabile în sectorul gazelor naturale, respectiv:

 • punct virtual de tranzacționare (PVT) – „punct abstract, unic la nivelul Sistemului naţional de transport, între punctele de intrare în Sistemul naţional de transport şi cele de ieşire din Sistemul naţional de transport, în care este permis transferul dreptului de proprietate asupra gazelor naturale de la un participant către alt participant de pe piaţa gazelor naturale; PVT este utilizat de către participanţii la piaţa gazelor naturale atât în scop comercial, cât şi pentru echilibrările individuale ale portofoliilor proprii, conform reglementărilor ANRE”;
 • trader de gaze naturale – „persoană fizică sau juridică licenţiată care cumpără şi vinde gaze naturale exclusiv pe piaţa angro de gaze naturale”;

Activitatea traderului de gaze naturale se va desfășura pe baza unei licențe speciale emise de ANRE.

 • utilizator al rețelei – „orice client al unui operator de transport şi de sistem, precum şi operatorii de transport şi de sistem înşişi, în măsura în care acest lucru le este necesar pentru îndeplinirea funcţiilor în materie de transport, în baza reglementărilor ANRE şi legislaţiei specifice a Uniunii Europene”.

4. Reglementarea obligațiilor operatorului punctului virtual de tranzacționare

Odată cu introducerea noțiunii de punct virtual de tranzacționare (PVT), Legea nr. 167/2018 reglementează obligațiile ce incumbă operatorului punctului virtual de tranzacționare. În consecință, noul art. 1301 din Legea energiei electrice și gazelor naturale stabilește atribuțiile și responsabilitățile operatorului de transport și de sistem al gazelor naturale, în calitate de operator al PVT, dintre care:

 • oferă participanţilor inclusiv de pe piaţa gazelor naturale servicii de transfer al dreptului de proprietate asupra gazelor naturale în PVT, în condiţii transparente şi nediscriminatori
 • înregistrează şi procesează, în mod continuu, notificările în PVT aferente tranzacţiilor încheiate de către participanţii pe piaţa gazelor naturale înregistraţi ca utilizatori PVT;
 • asigură conectarea platformei electronice de deservire a PVT la platformele de tranzacţionare a gazelor naturale;
 • asigură protecţia şi păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi datelor care i-au fost furnizate sau la care a avut acces pe parcursul activităţii sale, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare.

5. Reglementarea obligațiilor traderului de gaze naturale

Legea nr. 167/2018 introduce noțiunea de trader de gaze naturale și reglementează obligațiile acestuia la art. 1441 din Legea energiei electrice și gazelor naturale, dintre care amintim următoarele:

 • să desfășoare activităţi de vânzare/cumpărare exclusiv pe piaţa angro de gaze naturale, în conformitate cu prevederile prezentei legi, pe bază de contracte comerciale încheiate în mod transparent, nediscriminatoriu şi în regim concurențial, contracte de import/export, cu respectarea regulilor de tranzacționare aplicabile conform reglementărilor ANRE;
 • să asigure raportarea datelor referitoare la activitatea desfăşurată cu privire la vânzarea/cumpărarea de gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • să transmită ANRE rapoarte conform reglementărilor în vigoare;
 • în cazul în care desfăşoară şi alte activităţi pe piaţa gazelor naturale, este obligat să asigure separarea contabilă, conform normelor legale şi reglementărilor ANRE.

6. Obligația participanților la piața angro de gaze naturale de a încheia contracte pe piețele centralizate

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, toți participanții la piața de gaze naturale care contractează vânzarea de gaze naturale pe piața angro, au obligația de a încheia, pe piețele centralizate, în calitate de vânzător, contracte de vânzare pentru o cantitate minimă de gaze naturale, ce nu poate fi mai mică de cota procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractată cu livrare în anul calendaristic respectiv.

De la aceeași dată, cumpărătorii de gaze naturale de pe piața angro au obligația de a încheia contracte pe piețele centralizate pentru cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale de 40% din cantitatea contractată într-un an calendaristic; de la această obligație sunt exceptați furnizorii care au, potrivit soluției de racordare, acces la o singură sursă de achiziție a gazelor naturale.

Cotele procentuale pot face obiectul unor majorări anuale stabilite prin decizia ANRE.

7. Altele

Printre alte modificări introduse prin Legea nr. 167/2018 se regăsește și obligativitatea operatorului de transport și de sistem al gazelor naturale de a modifica, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 167/2018, Codul Rețelei pentru a reflecta corespunzător noile reglementări.

Editori  

În virtutea experienței acumulate de echipa specializată în Dreptul energiei, Țuca Zbârcea & Asociații asigură servicii de asistență juridică și consultanță companiilor active în sectorul energiei hidroelectrice, nucleare, termoelectrice, precum și al energiei regenerabile, biomasei etc. Avocații firmei oferă asistență privind o mare varietate de tranzacții, inclusiv fuziuni și achiziții, privatizări, investiții private în companii energetice ori pentru dezvoltarea de proiecte investiționale de anvergură, precum și finanțarea de utilități prin fonduri împrumutate, concesiuni și diverse contracte specifice domeniului. În acest scop, echipa firmei colaborează îndeaproape cu avocații specializați în Drept imobiliar, Drept financiar-bancar, Dreptul mediului ori Drept societar/comercial.

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close