Zoom IN: Împrejurare care pune capăt procesului civil. Intrarea în faliment a societății din care se solicită excluderea asociatului

feature photo

Acest text constituie un fragment din articolul Împrejurare care pune capăt procesului civil. Intrarea în faliment a societății din care se solicită excluderea asociatului publicat în revista Curierul Judiciar nr. 7/2018

 

Autor: Valentin Moga-Shaban
Avocat, Țuca Zbârcea și Asociații

Articolul este publicat în rubrica Dreptul Afacerilor.

Sumar:

I. Preambul
II. Reglementarea privind împrejurările care pun capăt litigiului
III. Intrarea în faliment a societății din care se solicită excluderea asociatului. Împrejurare care pune capăt litigiului având ca obiect excluderea asociatului
1. Expunerea situației de fapt
2. Solicitarea pârâtului în temeiul art. 243 C.proc.civ.
3. Soluția instanței
4. Trecerea la faliment a societății din care se solicită excluderea constituie o împrejurare care pune capăt procesului, cererea de excludere fiind inadmisibilă în atare situație
IV. Concluzii

Rezumat:

Articolul analizează prevederile art. 243 din Codul de procedură civilă care, sub titlul de „Împrejurări care pun capăt procesului”, creează posibilitatea concretă de a stopa litigiul civil înainte de faza dezbaterii în fond a cauzei. Deși art. 243 identifică printre împrejurările care au un asemenea efect instituții reglementate și prin vechiul Cod de procedură civilă, textul analizat conține și un element de noutate. Acesta din urmă se concretizează în punerea la dispoziția părților și a instanțelor de judecată a unui cadru legal general prin intermediul căruia și alte „împrejurări” decât cele expres indicate în art. 243 din Codul de procedură civilă să poată fi calificate ca fiind dintre cele ce pot pune capăt litigiului.

Extras:

(…)

Evoluția accelerată a relațiilor sociale a condus la aglomerarea semnificativă și progresivă a instanțelor de judecată, care au reclamat necesitatea implementării unor măsuri menite să permită actului de justiție să țină pasul cu ritmurile actuale.

Formalismul excesiv, lipsa coerenței și durata semnificativă a procedurii de soluționare a litigiului civil au fost identificate în cadrul Secțiunii a 2-a din Expunerea de motive, întocmită de Guvernul României pentru a susține proiectul Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă[1], ca fiind unele dintre principalele motivele care justifică adoptarea unui nou Cod de procedură civilă.

Prin adoptarea noului Cod de procedură civilă s-a urmărit atât introducerea unor elemente de procedură ameliorate, cât și adaptarea celor deja existente, pentru a se răspunde astfel „unor deziderate actuale, precum accesul justițiabililor la mijloace și forme procedurale mai simple și accesibile și accelerarea procedurii, inclusiv în faza executării silite”[2].

Prezentul studiu analizează prevederile art. 243 C.proc.civ. care, sub titlul de „Împrejurări care pun capăt procesului”, creează posibilitatea concretă de a stopa litigiul civil înainte de faza dezbaterii în fond a cauzei. Deși art. 243 C.proc.civ. identifică printre împrejurările care au un asemenea efect instituții reglementate și prin vechiul Cod de procedură civilă, textul analizat conține și un element de noutate.

Acesta din urmă se concretizează în punerea la dispoziția părților și a instanțelor de judecată a unui cadru legal general prin intermediul căruia și alte „împrejurări” decât cele expres indicate în art. 243 C.proc.civ. să poată fi calificate ca fiind dintre cele care pot pune capăt litigiului.

(…)

______________________________________________

[1] (http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=10395, accesat la 6.09.2017)

[2] Secțiunea a 2-a, pct. 2 din Expunerea de motive întocmită de Guvernul României în susținerea proiectului Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close